Świeradów-Zdrój

Festiwal Piosenki Kolonijnej ŻABIE CHÓRY

 • July 14, 2016, 10:00 AM-1:00 PM

 • The Walking Hall, 3 Maja 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

A+ A-

Regulamin XIV Festiwalu Piosenki Kolonijnej „ŻABIE CHÓRY”

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój


1. Organizator i osoby wspierające:

 • Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - Referat Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu

 • Teresa Fierkowicz.


2. Cele Festiwalu:

 • integracja grup kolonijnych przebywających na terenie miasta Świeradów-Zdrój i okolic,

 • popularyzacja piosenek turystycznych i kolonijnych wśród dzieci i młodzieży przebywających na koloniach, obozach wypoczynkowych,

 • promowanie młodych talentów i zawierania nowych przyjaźni.

 • rozpowszechnienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych miasta oraz legendy o żabie, która jest symbolem Świeradowa-Zdroju.


3. Miejsce i termin Festiwalu:

 • 14.07.2016r. godz. 10.00

 • Hala Spacerowa Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju.


4. Uczestnictwo:

 • grupy kolonijne przebywające na wypoczynku letnim w Świeradowie-Zdroju i okolicach;

 • liczebność grupy nieograniczona, ale nie mniejsza niż 10 osób;

 • czas trwania występu 10-15 minut;

 • akompaniament – instrumenty możliwe do zastosowania w turystyce pieszej, może akompaniować nauczyciel (opiekun) lub uczestnik Festiwalu. Nie dopuszcza się stosowania pleybecku;

 • mile widziane przebrania, układy choreograficzne itp.


5. Skrócone zasady punktacji:

 • konkurs ocenia jury wytypowane przez organizatorów;

 • przedmiotem oceny jury jest wrażenie artystyczne grupy, treść tekstów piosenek, zabaw (które powinny dotyczyć lata, wakacji, ekologii, turystyki, miasta Świeradów-Zdrój) zaangażowanie i interpretacja śpiewanych utworów.


6.Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia drużyn (nazwa grupy, miejscowość skąd pochodzi, imię i nazwisko opiekuna lub opiekunów oraz nazwę obiektu w którym przebywają na koloniach), należy zgłaszać telefonicznie u pani Teresy Fierkowicz 665 733 443.


7. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają (najlepszym) – dyplom i słodki poczęstunek dla uczestniczących grup kolonijnych.

 • Od werdyktu jury nie ma odwołania, aczkolwiek można uzyskać ustne uzasadnienie werdyktu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminieMultimedia

Do pobrania

Mapa