Marszobieg z Flinsem po zdrowie wycieczka 2

  • April 18, 2015, 9:00 AM-12:00 PM

A+ A-
Zbiórka 18.04.2015 r. o godz. 9.00 na placu apelowym przy szkole skąd wyruszamy na trzygodzinna wycieczkę z kijami w poszukiwaniu wiosny do Czerniawy Zdroju. 
Udział w wycieczce jest bezpłatny, a uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym. Wycieczka odbywa sie bez względu na warunki atmosferyczne. 
Wycieczkę prowadzi doświadczona turystka Grażyna Dering

Multimedia