Świeradów-Zdrój

Święto Latawca

  • October 4, 2014, 10:00 AM-1:00 PM

A+ A-

Regulamin XVII Miejskiego Święta Latawca „Żabie Loty”  (VII Rodzinny konkurs Latawca 2014)

  • Cele konkursu:


Odreagowanie emocjonalne poprzez pobudzanie wyobraźni technicznej,
Rozbudzanie zainteresowań majsterkowaniem,
Rozwijanie pomysłowości oraz zdolności manualnych,
Wzmacnianie więzi rodzinnych, wynikających z pracy i wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym,
Pokonywanie własnych słabości w odnoszeniu sukcesów i porażek.

  • Organizacja konkursu:


Organizatorami Konkursu są: Świetlica Środowiskowa „UL” działająca w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju i pani Teresa Fierkowicz,
konkurs odbędzie się dnia 4 października 2014r. (sobota)
godz. 10.00 – jury oceniać będzie latawce,
godz. 11.00 – jury oceniać będzie loty latawców,
Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli (bez ograniczeń wiekowych),
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe: juniorzy, seniorzy i dzieci młodsze,
W przypadku małej ilości chętnych w poszczególnych grupach komisja kwalifikuje zawodnika do innej grupy wiekowej niż wskazuje na to jego wiek.

  • Zgłoszenie udziału w konkursie:


Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 4 października 2014r. w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju. 

  • Przepisy techniczne i startowe:


W konkursie mogą startować latawce dowolnej konstrukcji;
Ocenie podlegają tylko latawce wykonane własnoręcznie;
Obowiązkowo na latawcu powinna znaleźć się podobizna żabki – lokalizacja dowolna; 
Długość holu dowolna;
Każdy zawodnik może zademonstrować tylko jeden latawiec w danej kategorii;
Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednak że zawodnik musi osobiście holować swój latawiec (w przypadkach uzasadnionych latawiec może holować osoba wyznaczona przez organizatora lub wykonawcę latawca);
Komisja sędziowska składa się z 3 – 4 sędziów ustalonych przez organizatora.

  • Punktacja:


Latawce będą oceniane w dwóch kategoriach:
1 Ogólne wrażenie (wykonanie, wygląd latawców-estetyka),
2 Wysokość i długość lotów,
(o doborze metody punktowania za lot i wykonanie latawca decyduje komisja sędziowska, przewiduje się dodatkowe kategorie oceny dokonane przez sponsorów i sympatyków Imprezy)

  • Nagrody


Zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują dyplomy i nagrody ufundowanie przez Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju;
Liczbę nagrodzonych zawodników ustalają organizatorzy.

  • Przepisy ogólne:


Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a niewłaściwa postawa sportowa spowoduje wykluczenie z zawodów,
Zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako holu latawca oraz umieszczenia na latawcach materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych,
Starty latawców odbywają się w miejscu wyznaczonym przez organizatora,
Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. 

Informacje dotyczące konstrukcji latawca znajdziemy w:
1 Technika kl. II – A. Nowak
2 „Każde dziecko to potrafi” – U. Barff i J. Maier
3 „Najpiękniejsze latawce – budowa i pilotowanie” – Walter Diem

Multimedia