Świeradów-Zdrój

Przegląd Kapel Kolędniczych

 • January 18, 2010

 • Miejski Zespół Szkół

A+ A-

 

XII Przegląd Amatorskich Kapel Kolędniczych

Organizator: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu

59-850 Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35,

tel. 075 71 36 482; tel. /fax. 075 78 16 221

 

I. Cele:

 • aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych do wspólnej zabawy

 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych

 • integracja dzieci z sąsiednich miejscowości.

 

II. Termin i miejsce Przeglądu: 18.01.2010r., Miejski Zespół Szkół

w Świeradowie-Zdroju

- godz. 1000 - dla klas I-III i przedszkolaków – Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju (ul. M. Skłodowskiej-Curie 2)

- godz. 1300 dla klas IV-VI i gimnazjum – Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju (ul. M. Skłodowskiej-Curie 2).

 

III. Kategorie:

 • grupa młodsza – przedszkolaki i dzieci do klasy III szkoły podstawowej w języku polskim,

 • grupa młodsza – przedszkolaki i dzieci do klasy III szkoły podstawowej w języku obcym,

 • grupa starsza – dzieci i młodzież od IV klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum w języku polskim.

 • grupa starsza – dzieci i młodzież od IV klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum w języku obcym.

 

IV. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy składać listownie, telefonicznie lub osobiście na adres Organizatora do dnia 15.01.2010r.. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Listę uczestników wraz z podaniem: tytułu przedstawienia, opiekunów, listę dzieci z wyszczególnieniem ról, które odgrywają w przedstawieniu, wersje językową, można dostarczyć w dniu imprezy.

 

V. Zasady uczestnictwa:

 • do konkursu dopuszczane są także kapele wykonujące swój repertuar w języku innym niż język polski

 • kolejność występu poszczególnych zespołów będzie losowana przed konkursem

 • w Przeglądzie mogą brać udział kapele w skład, których wchodzą dzieci i młodzież oraz wspierający ich opiekunowie

 • kapele mogą być zgłaszane przez osoby prywatne, przez parafie, szkoły oraz inne organizacje lub związki działające w danej miejscowości,

 • programy oraz ubiory mogą być przedstawiane w sposób dowolny, jedynym warunkiem jest zachowanie tradycji

 • wszystkie prezentacje ocenia 3-6 osobowe Jury wybrane przez Organizatora

 • maksymalny czas występu przypadający na zespół to 10-15 minut dla wszystkich grup wiekowych. Dopuszcza się maksymalnie 1 minutowe przekroczenie czasu, wynikające z organizacji występu. Po tym czasie Jury ma prawo do przerwania pokazu, a ocenie podlegać będzie tylko przedstawiony w regulaminowym czasie fragment występu

 • podczas programu nie wolno używać: konfetti, serpentyn i środków zagrażających bezpieczeństwu typu: petardy, zimne ognie

 • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt

 • efektem używania pleybecku podczas śpiewania kolęd, będzie obniżenie przez Jury ocen za występ (max. 10 pkt.). Przez pleybeck rozumie się stosowanie podkładu muzycznego zawierające wykonanie wokalne utworu.

 

VI. Podczas Przeglądu ocenie podlegać będą:

 • ogólny wyraz artystyczny

 • stroje

 • nawiązanie do tradycji

 • dykcja

 • nowatorstwo.

 

VII. Punktacja: od 1 - 10 pkt. za każde z kryteriów podlegających ocenie. Maxymalna liczba pkt - 40.

 

VIII. Nagrody:

 • wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymują dyplomy uczestnictwa,

 • zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy i nagrody niespodzianki.

 

IX. Przepisy końcowe:

Przegląd Kapel Kolędniczych traktowany jest przede wszystkim jako zabawa oraz próba ratowania zanikającej na naszym terenie tradycji prawdziwych kolędników. Jest to także wspaniała okazja do spotkań i zawierania nowych przyjaźni między młodymi ludźmi.

 

 

Multimedia

Do pobrania