Świeradów-Zdrój

Co dalej z gondolą po spotkaniu w Krakowie

A+ A-

Świeradów-Zdrój 27 września 2013

25 września o godz. 9 w siedzibie firmy Sobiesław Zasada S.A. w Krakowie na zaproszenie Prezesa Pani Danuty Piskorz odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządu Gminy Mirsk przewodniczący Rady Gminy Piotr Konsur i wiceburmistrz Jan Zaliwski, oraz samorządu Miasta Świeradów-Zdrój przewodnicząca Rady Miasta Wioletta Urbańczyk i burmistrz Roland Marciniak. Ze strony Sobiesław Zasada udział w spotkaniu wzięli prezes Sobiesław Zasada, prezes Danuta Piskorz, prezes Artur CHwist, prezes Tomasz Fugiel, wiceprezes Ryszard Brzozowski, radca prawny Marcin Miśkowicz.
Spotkanie w sprawie udzielenia pomocy przez gminy dla spółki SKI-Sun, która jest właścicielem kolei gondolowej w Świeradowie-Zdroju.
W trakcie rozmów inwestor podsumowując swoje stanowisko zaproponował, aby:
1. Gminy udzieliły całkowitego zwolnienia z podatku od budowli i nieruchomości działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem wyciągów narciarskich
2. Gminy wykupiły udziały w spółce SKI-SUN w celu poprawy tragicznej sytuacji finansowej spółki
3. Gmina Świeradów-Zdrój sprzedała dzierżawione od niej przez spółkę nieruchomości gruntowe, a za uzyskane pieniądze objęła udziały w spółce SKi-Sun
4. Gminy utworzyły spółkę celową do budowy nowych tras zjazdowych do której przystąpi właściciel Spółki Ski-Sun
5. Właściciele obiektów gastronomicznych i hotelowych powinni wziąć czynny finansowy udział w zmniejszaniu strat spółki SKI-Sun
6. Gmina Świeradów-Zdrój wykupiła sieć kanalizacyjną wybudowaną przez Spółkę
7. Gmina Świeradów-Zdrój odstąpi od naliczania kar umownych za niezrealizowaną inwestycję budowy kompleksu basenowego i wyrazi zgodę na zmianę zakresu inwestycji.

Na przedstawione stanowisko Spółki przedstawiciele Gminy Świeradów-Zdrój zadeklarowali, że:
1. Gmina Świeradów na październikowej sesji Rady Miasta podejmie uchwałę o całkowitym zwolnieniu z podatku od budowli i nieruchomości działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem wyciągów narciarskich, ale pod warunkiem, że Spółka SKI-Sun wycofa wypowiedzenia umów u pracę, które wręczyła pracownikom w sierpniu i wrześniu tego roku, co zagwarantuje ciągłość pracy kolei.
2. Samorząd Świeradowa-Zdroju nie widzi możliwości w obecnej sytuacji wykupienia udziałów w spółce SKi-Sun
3. Gmina Świeradów-Zdrój oczekuje przedterminowego zwrotu dzierżawionych przez Spółkę Ski-Sun nieruchomości gruntowych, które Gmina zamierza sprzedać w celu powetowania sobie strat w kwocie około 650 tys. zł rocznie z tytułu zwolnienia z podatku działalności gospodarczej związanej z wyciągami narciarskimi.
4. Gmina Świeradów-Zdrój w obecnej sytuacji finansowej nie widzi możliwości przystąpienia do spółki celowej powołanej do budowy nowych tras zjazdowych
5. Burmistrz Świeradowa-Zdroju zorganizuje spotkanie z właścicielami obiektów hotelowych i gastronomicznych, na którym właściciel spółki SKI-Sun przedstawi propozycje objęcia udziałów w kolei gondolowej.
6. Gmina Świeradów Zdrój i Mirsk sfinansuje wykonanie raportu oddziaływania na środowisko nowych tras zjazdowych.
7. W przypadku, gdy gmina Świeradów-Zdrój zwolni z podatku od budowli i nieruchomości działalność pod wyciągami narciarskimi, oczekuje od właściciela spółki Ski-Sun podjęcia działań w miarę możliwości, w celu ograniczenia wydatków na bieżącą działalność firmy
8. Gmina Świeradów-Zdrój wykupi kanalizację sanitarną wybudowaną przez Spółkę na obszarze administracyjnym Gminy Świeradowa-Zdroju. W najbliższym czasie Urząd Miasta zleci wycenę przedmiotowego majątku.
9. Gmina Świeradów-Zdrój oczekuje na pisemne stanowisko firmy Sobiesław Zasada S.A. w sprawie inwestycji budowy kompleksu basenowego w Świeradowie Zdroju w celu przedstawienia Radzie Miasta co dalszej procedury.

Z deklaracji przedstawicieli właściciela kolei gondolowej złożonej na spotkaniu wynika, że do pracy zostaną przywróceni już zwolnieni pracownicy a pozostałym zostanie wydłużone wypowiedzenie o miesiąc czasu.

Roland Marciniak
Burmistrz Świeradowa-Zdroju

Multimedia