Świeradów-Zdrój

Ämter

2011-04-14 12:12:35
A+ A-
BURMISTRZ MIASTA
Roland Marciniakpokój 1d

tel. 75 78 16 119

e-mail: r.marciniak@swieradowzdroj.pl

SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA

Sprawy administracyjne, sekretariat

Krystyna Kisiel

pokój 1d

tel. 75 78 16 489

e-mail: um@swieradowzdroj.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretarz Gminy, kierownik referatu

Sylwia Błaszczyk

pokój 21a

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

Zmówienia publiczne

Monika Sautycz

pokój 21a

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

Biuro Rady Miasta, Kadry

Diana Timoftiewicz-Żak

pokój 32

tel. 75 78 17 666

e-mail: 

d.timoftiewicz-zak@swieradowzdroj.pl

Oświata

Jolanta Bobak

pokój 24c

tel. 75 78 17 668

e-mail: j.bobak@swieradowzdroj.pl

REFERAT USC i SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik referatu, działalność gospodarcza

Danuta Żyłkiewicz

pokój 1f

tel. 75 78 16 344

e-mail: d.zylkiewicz@swieradowzdroj.pl

Dowody osobiste, meldunki, koncesje na alkohol

Halina Stettner

pokój 1f

tel. 75 78 16 929

e-mail: h.stettner@swieradowzdroj.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kierownik referatu

Rafał May

pokój 2

tel. 75 78 17 297

e-mail: r.may@swieradowzdroj.pl

Sprzedaż mieszkań, użytkowanie wieczyste

Joanna Szczekulska

pokój 2

tel. 75 78 17 297

e-mail: j.szczekulska@swieradowzdroj.pl

REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ, INWESTYCJI i OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik referatu

Eugeniusz Grabas

pokój 21b

tel. 75 78 17 071,

tel kom. 515 069 318

e-mail: e.grabas@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i remonty

Anna Mazurek

pokój 21d

tel. 75 78 16 970

e-mail: a.mazurek@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna

Mariusz Pysz

pokój 21d

tel. 75 78 16 970

e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

zieleń miejska, cmentarnictwo, ochrona środowiska

Ryszard Szczygieł

pokój 22

tel. 75 78 16 343

e-mail: r.szczygiel@swieradowzdroj.pl

Wodociągi i kanalizacja

Izabela Jurczak

pokój 22

tel. 75 78 16 343

e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl

Drogownictwo

Wojciech Cielecki

pokój 21d

tel. 75 78 16 970

e-mail: w.cielecki@swieradowzdroj.pl

Wspólnoty mieszkaniowe

Władysław Rzeźnik

pokój 21c

tel. 75 78 16 324

e-mail: w.rzeznik@swieradowzdroj.pl

Ochrona środowiska i eksploatacja mienia komunalnego

Maria Stefanowicz

pokój 21c

tel. 75 78 16 324

e-mail:m.stefanowicz@swieradowzdroj.pl

Gospodarka Odpadami komunalnymi

Bolesław Sautycz

pokój 21c

tel. 75 78 16 324

e-mail:b.sautycz@swieradowzdroj.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi

Jowita Worotnicka

pokój 21ctel. 75 78 16 324
REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy, kierownik referatu

Iwona Kosmala

pokój 1

tel. 75 78 16 234

e-mail: i.kosmala@swieradowzdroj.pl

Finanse i podatki

Anna Leśniak

pokój 1c

tel. 75 78 16 452

e-mail: a.lesniak@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Magdalena Szukiewicz

pokój 1c

tel. 75 78 16 452

e-mail: m.szukiewicz@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Katarzyna Barczyszyn

pokój 1b

tel. 75 78 16 659

e-mail: k.barczyszyn@swieradowzdroj.pl

Księgowość, ewidencja, rozliczanie projektów

Anna Bardzińska-Krzewina

pokój 3

tel. 75 78 17 092

e-mail:

 a.bardzinska-krzewina@swieradowzdroj.pl

Księgowość, finanse

Katarzyna Duda

pokój 3

tel. 75 78 17 092

e-mail: k.duda@swieradowzdroj.pl

Księgowość

Ewelina Ostrowska-May

pokój 1b

tel. 75 78 16 659

e-mail: 

e.ostrowska-may@swieradowzdroj.pl

Księgowość Oświaty

Anna Abramczyk

pokój 14

tel. 75 78 16 896

e-mail: a.abramczyk@swieradowzdroj.pl

Księgowość

Marta Rejman-Sergiejczuk

pokój 14

tel. 75 78 16 896

e-mail: m.rejman-sergiejczuk@swieradowzdroj.pl

 

Księgowość odpadów komunalnych

Małgorzata Milichiewicz

 

pokój 1b

tel. 75 78 16 659

 e-mail: m.milichiewicz@swieradowzdroj.pl

REFERAT PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU

Kierownik referatu

Dorota Marek

pokój 23

tel. 75 71 36 482

e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl

Turystyka, kultura, sport

Monika Hajny-Daszko

pokój 24b

tel. 75 71 36 482

e-mail: it@swieradowzdroj.pl

Informatyk

Tomasz Chmielowiec

pokój 24b

tel. 75 71 36 482

e-mail: admin@swieradowzdroj.pl

Multimedia