Świeradów-Zdrój

Struktura Urzędu Miasta i Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury"

2011-04-14 12:12:35
A+ A-
BURMISTRZ MIASTA
Edyta Wilczacka Pokój 16a, I p.

tel. 75 78 16 119

e-mail: burmistrz@swieradowzdroj.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

     

SEKRETARZ GMINY

Eugeniusz Grabas Pokój 24a, II p.

tel. 75 78 17 071, tel. kom. 515 069 318

e-mail: e.grabas@swieradowzdroj.pl

SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA
Sprawy administracyjne, sekretariat

Adrianna Lorek

Pokój 16a, I p. tel. 75 78 16 489, fax. 75 78 16 585

e-mail: um@swieradowzdroj.pl

 REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI  

Kierownik Referatu

Wojciech Cielecki

Pokój 21b, II p. tel. 75 78 16 970, tel. kom. 530 823 610

e-mail: w.cielecki@swieradowzdroj.pl

Wspólnoty mieszkaniowe, remonty mieszkań

Władysław Rzeźnik

Pokój 23, II p.

tel. 75 78 16 324, tel. kom. 508 465 921

e-mail: w.rzeznik@swieradowzdroj.pl

Zamówienia publiczne

 

Pokój 21c, II p.

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości gruntowych, numeracja porządkowa budynków, podziały nieruchomości

Adrianna Szymczak

Pokój 21c, II p.

tel. 75 78 16 471

e-mail: a.szymczak@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna, zieleń miejska, ewidencja zabytków

Izabela Putowska-Sąkół

Pokój 21d, II p. tel. 75 78 16 970, tel. kom. 790 444 904

e-mail: iputowska@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i fundusze unijne, Zagospodarowanie przestrzenne

Monika Hajny-Daszko

Pokój 21d, II p.

tel. 75 78 16 970

e-mail: m.hajny-daszko@swieradowzdroj.pl

Drogownictwo

Beata Słowińska-Zientarska

 Pokój 21d, II p.

 tel. 75 78 16 970

e-mail: b.slowinska-zientarska@swieradowzdroj.pl

 REFERAT ADMINISTRACYJNY  
Kierownik referatu, Biuro Rady Miasta

Diana Timoftiewicz-Żak

Pokój 32, III p. tel. 75 78 17 666

e-mail: d.timoftiewicz-zak@swieradowzdroj.pl

Oświata

Katarzyna Bigus

 Pokój 22, II p. tel. 75 61 99 792

e-mail: k.bigus@swieradowzdroj.pl

Sprawy Organizacyjne

Jolanta Bobak

Pokój 24b, II p. tel. 75 78 17 668

e-mail: j.bobak@swieradowzdroj.pl

Kadry Urzędu Miasta i Oświaty


Małgorzata Milichiewicz

Pokój 16c, I p. tel. 75 61 99 878

e-mail: m.milichiewicz@swieradowzdroj.pl

Informatyk

Tomasz Chmielowiec

 Pokój 16b, I p.

tel. 75 61 99 876

e-mail: admin@swieradowzdroj.pl

 REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Kierownik referatu, wodociągi i kanalizacja

Izabela Jurczak

Pokój 24c, II p. tel. 75 78 16 343

e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl

Ochrona środowiska

Kamila Jednorowska-Męcina

Pokój 24c, II p. tel. 75 78 16 343

e-mail: k.jednorowska-mecina@swieradowzdroj.pl

Ochrona środowiska

Karolina Mytych

Pokój 24c, II p.

tel. 75 78 16 343

e-mail:   k.mytych@swieradowzdroj.pl

Inwestycje, przyłącza wodno-kanalizacyjne 

Anna Mazurek

Pokój 16e, I p.

tel. 508 465 917

e-mail: a.mazurek@swieradowzdroj.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu, działalność gospodarcza

Joanna Szczekulska

Pokój 1f, parter tel. 75 78 16 344, tel. kom. 533 335 943

e-mail: j.szczekulska@swieradowzdroj.pl

Dowody osobiste, meldunki, koncesje na alkohol

Halina Stettner

Pokój 1f, parter tel. 75 78 16 929

e-mail: h.stettner@swieradowzdroj.pl

 REFERAT FINANSOWY  
Skarbnik Gminy, kierownik referatu

Iwona Kosmala

Pokój 1, parter tel. 75 78 16 234

e-mail: i.kosmala@swieradowzdroj.pl

Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Marika Trojanowska

Pokój 2, parter tel. 75 78 16 896

e-mail: m.trojanowska@swieradowzdroj.pl

Księgowość budżetowa

Emil Mrożek

Katarzyna Kulik-Łuczak

Pokój 2, parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: mmrozek@swieradowzdroj.pl

e-mail: k.kulik-luczak@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Jowita Worotnicka

Pokój 3, parter tel. 75 78 17 092

e-mail: j.worotnicka@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Marta Rejman-Sergiejczuk

Pokój 3, parter tel. 75 78 17 092

e-mail:

m.rejman-sergiejczuk@swieradowzdroj.pl

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

Kierownik Referatu, podatki lokalne

Anna Leśniak

Pokój 1C, parter

tel. 756 199 791

e-mail: a.lesniak@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatków lokalnych

Aneta Sikora-Janicka

Dorota Tomaszewska-Benke

Pokój 1C, parter

tel. 757 816 452

e-mail: asikora@swieradowzdroj.pl

e-mail: d.tomaszewska-benke@swieradowzdroj.pl

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, opłata za wodę i ścieki

Paulina Włodarczyk

Pokój 1B, parter

tel. 757 616 592

e-mail: p.wlodarczyk@swieradowzdroj.pl


Opłata uzdrowiskowa, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa

Katarzyna Hryciew

Pokój 1B, parter

tel. 75 78 16 659

e-mail: k.barczyszyn@swieradowzdroj.pl

Opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za sprzedaż wyrobów alkoholowych, podatek od nieruchomości osób prawnych

Iwona Wójcikiewicz

Pokój 1B, parter

tel. 757 616 592

i.wojcikiewicz@swieradowzdroj.pl

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Kierownik Referatu, Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej

Mariusz Pysz

 Pokój 24b, II p.

tel. 75 78 17 601

e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi

Anna Pastuszko

 Pokój 24b, II p. 

tel. 75 78 17 601

e-mail:  a.pastuszko@swieradowzdroj.pl

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA P.POŻ.

Obrona cywilna, ochrona p. poż.,

Zarządzanie kryzysowe,

Kierownik Kancelarii Tajnej

Tadeusz Baka

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15

tel. 75 78 16 841

tel./fax 75 78 16 155

e-mail:   t.baka@swieradowzdroj.pl

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY

"STACJA KULTURY" w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

BIP Stacja Kultury Świeradów-Zdrój

Dyrektor

Dorota Marek

I piętro

e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl

Główna Księgowa

Ewelina Ostrowska-May

I piętro

e-mail:

e.ostrowska-may@swieradowzdroj.pl

Koordynator ds. Kreowania Wydarzeń Kulturalnych i Promocji

Diana Słupska

Parter tel. 75 71 36 483

e-mail: stacjakultury@swieradowzdroj.pl

Koordynator ds. Animacji, Organizacji Zajęć, Imprez i Promocji

Joanna Krajewska

Parter

tel. 75 71 36 482

e-mail: kultura@swieradowzdroj.pl

Koordynator ds. Kreowania Wydarzeń Rekreacyjno-turystycznych, Promocji i Administracji

Beata Rosicka

I piętro

tel. 75 619 98 79 lub 75 71 36 482

e-mail: it@swieradowzdroj.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej Natrura 2000 IZERSKA ŁĄKA

Marcin Rękowski

Izerska Łąka

ul. Rolnicza 7

tel. 75 617 14 42

e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl

                                               

Multimedia