Świeradów-Zdrój

Struktura Urzędu Miasta i Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury"

2011-04-14 12:12:35
A+ A-
BURMISTRZ MIASTA
Roland Marciniak Pokój 1d, parter

tel. 75 78 16 119

e-mail: burmistrz@swieradowzdroj.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 Edyta Wilczacka Pokój 24a, II p. 

 tel. 75 61 99 797

e-mail: e.wilczacka@swieradowzdroj.pl

SEKRETARZ GMINY

Eugeniusz Grabas Pokój 15, I p.

tel. 75 78 17 071, tel. kom. 515 069 318

e-mail: e.grabas@swieradowzdroj.pl

SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA
Sprawy administracyjne, sekretariat

Adrianna Lorek

Pokój 1d, parter tel. 75 78 16 489, fax. 75 78 16 585

e-mail: um@swieradowzdroj.pl

 REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI  

Kierownik Referatu

Wojciech Cielecki

Pokój 21b, II p. tel. 75 78 16 970, tel. kom. 530 823 610

e-mail: w.cielecki@swieradowzdroj.pl

Wspólnoty mieszkaniowe, remonty mieszkań

Władysław Rzeźnik

Pokój 23, II p.

tel. 75 78 16 324, tel. kom. 508 465 921

e-mail: w.rzeznik@swieradowzdroj.pl

Zamówienia publiczne

Monika Sautycz

Pokój 21c, II p.

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości gruntowych, numeracja porządkowa budynków, podziały nieruchomości

Adrianna Szymczak

Pokój 21c, II p.

tel. 75 78 16 471

e-mail: a.szymczak@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna, zieleń miejska, ewidencja zabytków

Ewelina Wasilewska

Pokój 21d, II p. tel. 75 78 16 970, tel. kom. 790 444 904

e-mail: e.wasilewska@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i fundusze unijne, Zagospodarowanie przestrzenne

Monika Hajny-Daszko

Pokój 21d, II p.

tel. 75 78 16 970

e-mail: m.hajny-daszko@swieradowzdroj.pl

Drogownictwo

Beata Słowińska-Zientarska

 Pokój 21d, II p.  tel. 75 78 16 970
 REFERAT ADMINISTRACYJNY  
Kierownik referatu, Biuro Rady Miasta

Diana Timoftiewicz-Żak

Pokój 33, III p. tel. 75 78 17 666

e-mail: d.timoftiewicz-zak@swieradowzdroj.pl

Oświata

Katarzyna Bigus

 Pokój 32, III p. tel. 75 61 99 792

e-mail: k.bigus@swieradowzdroj.pl

Sprawy Organizacyjne

Jolanta Bobak

Pokój 24c, II p. tel. 75 78 17 668

e-mail: j.bobak@swieradowzdroj.pl

Kadry Urzędu Miasta i Oświaty


Małgorzata Milichiewicz

Pokój 16c, I p. tel. 75 61 99 878

e-mail: m.milichiewicz@swieradowzdroj.pl

Informatyk

Tomasz Chmielowiec

 Pokój 16b, I p.

tel. 75 61 99 876

e-mail: admin@swieradowzdroj.pl

 REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Kierownik referatu, wodociągi i kanalizacja

Izabela Jurczak

Pokój 22, II p. tel. 75 78 16 343

e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl

Ochrona środowiska

Kamila Jednorowska-Męcina

Pokój 21a, II p. tel. 75 78 16 343

e-mail: k.jednorowska-mecina@swieradowzdroj.pl

 

Ochrona środowiska

 

Pokój 21a, II p.

tel. 75 78 16 343

Inwestycje, przyłącza wodno-kanalizacyjne 

Anna Mazurek

Pokój 21c, II p.

tel. 508 465 917

e-mail: a.mazurek@swieradowzdroj.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu, działalność gospodarcza

Joanna Szczekulska

Pokój 1f, parter tel. 75 78 16 344, tel. kom. 533 335 943

e-mail: j.szczekulska@swieradowzdroj.pl

Dowody osobiste, meldunki, koncesje na alkohol

Halina Stettner

Pokój 1f, parter tel. 75 78 16 929

e-mail: h.stettner@swieradowzdroj.pl

 REFERAT FINANSOWY  
Skarbnik Gminy, kierownik referatu

Iwona Kosmala

Pokój 1, parter tel. 75 78 16 234

e-mail: i.kosmala@swieradowzdroj.pl

Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Marika Trojanowska

Pokój 2, parter tel. 75 78 16 896

e-mail: m.trojanowska@swieradowzdroj.pl

Księgowość budżetowa

Emil Mrożek

Katarzyna Kulik-Łuczak

Pokój 2, parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: mmrozek@swieradowzdroj.pl

e-mail: k.kulik-luczak@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Jowita Worotnicka

Pokój 3, parter tel. 75 78 17 092

e-mail: j.worotnicka@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Marta Rejman-Sergiejczuk

Pokój 3, parter tel. 75 78 17 092

e-mail:

m.rejman-sergiejczuk@swieradowzdroj.pl

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

Kierownik Referatu, podatki lokalne

Anna Leśniak

Pokój 1C, parter

tel. 756 199 791

e-mail: a.lesniak@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatków lokalnych

Aneta Sikora-Janicka

Dorota Tomaszewska-Benke

Pokój 1C, parter

tel. 757 816 452

e-mail: asikora@swieradowzdroj.pl

e-mail: d.tomaszewska-benke@swieradowzdroj.pl

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, opłata za wodę i ścieki

Paulina Włodarczyk

Pokój 1B, parter

tel. 757 616 592

e-mail: p.wlodarczyk@swieradowzdroj.pl


Opłata uzdrowiskowa, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa

Katarzyna Hryciew

Pokój 1B, parter

tel. 757 816 592

e-mail: k.barczyszyn@swieradowzdroj.pl

Opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za sprzedaż wyrobów alkoholowych, podatek od nieruchomości osób prawnych

Iwona Wójcikiewicz

Pokój 1B, parter

tel. 757 616 592

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Kierownik Referatu, Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej

Mariusz Pysz

 Pokój 24b, II p.

tel. 75 78 17 601

e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi

Katarzyna Krasnosielska-Szulikowska

 Pokój 24b, II p. 

tel. 75 78 17 601

e-mail: k.szulikowska@swieradowzdroj.pl

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA P.POŻ.

Obrona cywilna, ochrona p. poż.,

Zarządzanie kryzysowe,

Kierownik Kancelarii Tajnej

Tadeusz Baka

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15

tel. 75 78 16 841

tel./fax 75 78 16 155

e-mail:   t.baka@swieradowzdroj.pl

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY

"STACJA KULTURY" w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

BIP Stacja Kultury Świeradów-Zdrój

Dyrektor

Dorota Marek

I piętro

e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl

Główna Księgowa

Ewelina Ostrowska-May

I piętro

e-mail:

e.ostrowska-may@swieradowzdroj.pl

Koordynator ds. Kreowania Wydarzeń Kulturalnych i Promocji

Diana Słupska

Parter tel. 75 71 36 483

e-mail: stacjakultury@swieradowzdroj.pl

Koordynator ds. Animacji, Organizacji Zajęć, Imprez i Promocji

Joanna Krajewska

Parter

tel. 75 71 36 482

e-mail: kultura@swieradowzdroj.pl

Koordynator ds. Kreowania Wydarzeń Rekreacyjno-turystycznych, Promocji i Administracji

Beata Rosicka

I piętro

tel. 75 619 98 79 lub 75 71 36 482

e-mail: it@swieradowzdroj.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej Natrura 2000 IZERSKA ŁĄKA

Marcin Rękowski

Izerska Łąka

ul. Rolnicza 7

tel. 75 617 14 42

e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl

                                               

Multimedia