Świeradów-Zdrój

90. URODZINY KS. PRAŁATA WŁADYSŁAWA DZIĘGIELA - 19.03.2023 r.

2023-03-22 14:48:30
A+ A-

 90. rocznica urodzin Księdza Prałata Władysława Dzięgiel

 

W niedzielę 19 marca 2023 r. o godzinie 10:30 parafianie kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie-Zdroju mieli okazję uczestniczyć w Mszy Świętej w intencji Księdza Prałata Władysława Dzięgiel z okazji jego 90-tych urodzin. Czcigodny jubilat służy w naszym miasteczku kapłańską posługą już 57 lat. Ksiądz Prałat większość swojego kapłańskiego życia (42 lata!) pełnił funkcję proboszcza świeradowskiej parafii (1966 – 2008). Wśród zasług księdza na szczególną uwagę zasługuje rozbudowa kościoła, który w roku 1966 – kiedy to ksiądz Dzięgiel obejmował probostwo w naszym mieście – był jedynie małą kaplicą, niegdyś własnością rodziny Schaffgotschów. Historia, jaka się kryje za tą inicjatywą, jest niezwykle ciekawa, szczególnie z uwagi na fakt, że lata 70-te ubiegłego wieku nie były czasem przychylnym Kościołowi. Jak wyglądały starania o budowę świątyni, jakie perypetie towarzyszyły kapłańskiej drodze na świeradowską parafię i wiele innych informacyjnych perełek z historii zarówno przedwojennego jak i powojennego Świeradowa-Zdroju, można znaleźć w wyjątkowej publikacji, którą w przededniu tak wspaniałego jubileuszu urodzin przygotował dla nas sam Ksiądz Prałat. „Świeradów – Zdrój z mroków przeszłości. Historia i współczesność” to książka autorstwa Księdza Władysława Dzięgiel – absolutny must have każdego świeradowskiego domostwa. Książka opowiada – w znanym parafianom, bezkompromisowym stylu księdza – prawdę o czasach komunizmu, realiach ówczesnego świata, zawierając jednocześnie komentarz i relację dotyczącą obecnych czasów.

 

Wstępem do świętowania okrągłej rocznicy urodzin Księdza Prałata oraz pojawienia się jego książki stała się wystawa fotografii pt. „Ksiądz Prałat Władysław Dzięgiel jakiego nie znacie… i nie pamiętacie” zainicjowana i przygotowana (jak i wszystkie pozostałe wydarzenia w temacie) przez Księdza Proboszcza dra Mariusza Szymańskiego. Niespodzianką dla jubilata było otrzymanie z rąk Księdza Proboszcza pierwszej statuetki świeradowskiego „Józefa”, z którą, jak głoszą pierwsze pogłoski, nie mają co stawać w szranki „Oskary” czy „Wiktory”, bo „Józefy” to wyróżnienia, w których nie wystarczy wykazać się talentem i pracą. „Józefy” to statuetki przyznawane za niezłomność serca i oddanie na rzecz parafii – czyli lokalnego Kościoła Chrystusowego.

 

Dorota Siepak

 

 

 

Ks. dr Łukasz Świerniak, Recenzja wydawnicza książki ks. prałata Władysława Dzięgla "Świeradów Zdrój – z Mroków Przeszłości. Historia i współczesność".

 

Po zakończeniu II wojny światowej, społeczeństwo polskie tak bardzo doświadczone latami krwawej zawieruchy, podjęło w swoich „małych ojczyznach” na nowo trud odbudowy tego, co w myśl okupantów miało zostać zniszczone, wyrwane z duszy i skazane na zapomnienie. Ta troska o wspólnotę wiary, kultury i języka dla wielu rodaków za sprawą ustaleń „pojałtańskich” rozpoczęła się w zupełnie nowej rzeczywistości geopolitycznej. Areną nowych realiów życia dla dotychczasowych mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz ich rodaków z innych części Polski i Europy stały się min. tereny Dolnego Śląska. Na mapie ówczesnego osadnictwa nie zabrakło miejscowości uzdrowiskowej Świeradów-Zdrój (niem. Bad Flinsberg).

Przypadające w tych latach okrągłe rocznice przyjazdu pierwszych osadników na świeradowską ziemię skłoniły wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie-Zdroju, dziś już zasłużonego kapłana emeryta, ks. prałata Władysława Dzięgla do napisania książki popularno-naukowej. Wspomniana praca - oparta na gromadzonych przez niemal 50 lat posługi dokumentach i wspomnieniach - jest wdzięczną próbą podziękowania tym, którzy w trudnych powojennych czasach stawali się pionierami życia społecznego i religijnego Świeradowa-Zdroju.

W książce ks. Dzięgla czytelnik odnajdzie nie tylko sprawozdanie z działalności parafii rzymsko-katolickiej w Świeradowie-Zdroju, ale uzyska również cenne informacje na temat podejmowanych prób tworzenia na nowo „małej ojczyzny” przez napływających w 1945 r i latach późniejszych mieszkańców miasta. Nie sposób w tym miejscu pominąć również osadników z okolicznych wiosek, którzy w ramach świeradowskiej parafii współtworzyli zarzewie polskości na tym bogatym w tradycje kuracyjne terenie.

Dziś po latach przekonujemy się, że położone wówczas podwaliny zaowocowały rozwojem życia społeczno-religijnego, którego wyrazem jest min. funkcjonowanie dwóch samodzielnych ośrodków duszpasterskich wyodrębnionych ze świeradowskiej parafii.

Dodatkowym atutem książki jest zachowanie w publikacji oryginalnej pisowni, interpunkcji, użytych skrótów myślowych oraz ówczesnego sposobu wyrażania się tak, aby jak najwierniej oddać klimat minionej epoki, wyrażając jednocześnie szacunek i uznanie wobec autora obchodzącego w tym roku 90 rocznicę urodzin.

Wydanie książki, jak podkreśla to sam autor, nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie osób, które na co dzień aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Ta informacja stanowi dowód, że publikacja z uwagi na swój charakter z pewnością trafi nie tylko do dzisiejszych mieszkańców Świeradowa-Zdroju i okolic, ale w wiadomy sposób przyczyni się do popularyzowania tej wciąż dynamicznie rozwijającej się miejscowości wypoczynkowej, bardzo ważnego miejsca na turystyczno-sanatoryjnej mapie Polski.

 

 

Autorzy zdjęć: Joanna i Paweł Adam

Multimedia