Stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opłaty skarbowej

2017-10-03 14:55:20
A+ A-

Stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w sprawie opłaty skarbowej

Jeżeli przedmiotem podania jest TYLKO wycinka drzew, to wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej. Jeżeli we wniosku, poza wycinką drzew lub krzewów, są inne działania tj. przycinka drzew lub plan nasadzeń zastępczych - to wówczas, wnioskodawca musi dołączyć potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej, 82 zł na konto Gminy Wrocław.


W przypadku gdy wnioskodawca złożył już opłatę skarbową w podaniu, może ją
odzyskać, poprzez złożenie pisma do Gminy Wrocław.