Świeradów-Zdrój

Izerska Wyrypa

A+ A-
Organizator (strona internetowa,sprawy różne): zapotoczny@op.pl

izerska.wyrypa@gmail.com

REGULAMIN  VI EKSTREMALNEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ

„Izerska Wielka Wyrypa’’

21-23 sierpnia 2015, Świeradów-Zdrój


I. CELE RAJDU:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
- popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy upowszechnienia kultury fizycznej,
- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- ukazanie uczestnikom piękna Pogórza Izerskiego i Gór izerskich;

- rozegranie kolejnej rundy Pucharu Polski w Pieszych i Rowerowych Maratonach na Orientację.

-rozegranie Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na dystansie 100 km.

II.ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Oddział Łużycki w Lubaniu

59-800 Lubań ul. Łużycka 1

Osoba kontaktowa:

-Arkadiusz Zapotoczny email: zapotoczny@op.pl

III. PATRONAT :

Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia umów patronatu honorowego oraz patronatu medialnego. Postanowienia w nich zawarte a dotyczące w sposób bezpośredni uczestników będą podane do wiadomości na stronie internetowej maratonu lub w komunikacie technicznym.

IV. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Rajd organizowany jest przez grono członków i sympatyków Lubańskiego Oddziału Łużyckiego PTSM.

Komitet Organizacyjny Rajdu:

– Dyrektor rajdu, administrator strony www, sponsorzy: Arkadiusz Zapotoczny, zapotoczny@op.pl
– Szef bazy: Henryk Sławiński
– Budowniczy tras, logistyka: Arkadiusz Jaskuła
– Sędzia główny: Kornel Jaskuła
– Biuro rajdu, rzecznik prasowy, wolontariat: Violetta Pietrzak, izerska.wyrypa@gmail.com
– Skarbnik rajdu: Krystyna Sławińska
V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia 2015 r. na terenie Gór Izerskich, Pogórza Izerskiego – woj. dolnośląskie.

VI. BAZA RAJDU:

Miejski Zespół Szkół w Świeradowie – Zdroju, ul. Marii Curie Skłodowskiej 2.

VII. FORMA I KATEGORIE STARTOWE:

TRASA PIESZA (TP1):100 km w 27 godzin; charakterystyka trasy:
kolejność potwierdzania punktów kontrolnych (PK): obowiązkowa.

Wyniki z Trasy Pieszej 100 km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

TRASA PIESZA (TP2): 50 km w 14 godzin; charakterystyka trasy:

kolejność potwierdzania PK dowolna; odcinek specjalny;

Wyniki z Trasy Pieszej 50km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

TRASA PIESZA (TP3): 25 km w 8 godzin; charakterystyka trasy:

kolejność potwierdzania PK dowolna;

TRASA ROWEROWA (TR1): 150 km w 16 godzin, charakterystyka trasy:
kolejność potwierdzania PK dowolna;

Wyniki z Trasy Rowerowej 150 km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na Orientację.

TRASA ROWEROWA (TR2): 75km w 8 godzin, charakterystyka trasy:

kolejność potwierdzania PK dowolna.

VIII. KLASYFIKACJE:

-klasyfikacja indywidualna (generalna) z wyróżnieniem trzech najlepszych zawodniczek i zawodników dla każdej z tras.

IX. MAPY i TEREN:

- trasa piesza (TP1,TP2,TP3) oraz trasa rowerowa (TR1,TR2): parametry techniczne tras oraz skale i rodzaj map zostaną podane w osobnym komunikacie;

Charakter terenu: górzysty, liczne lasy, pola uprawne, łąki, rzeki, strumyki, zabudowania. Na całym terenie gęsta sieć dróg i ścieżek leśnych oraz polnych o zróżnicowanej przebieżności: asfalty, szutry, drogi gruntowe miejscami podmokłe, kamieniste.

X. UCZESTNICTWO:

Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby:

- które ukończyły 18 lat;

- osoby nieletnie (14-17 lat) mogą brać udział w rajdzie na trasie pieszej (TP3-25 km) wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność;

- osoby nieletnie (16-18 lat) mogą brać udział w rajdzie na trasie rowerowej (TR2-75 km) wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność;

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem naoświadczeniu( podpisujemy w biurze zwwodów) przygotowanym przez Organizatora. Osoby, które nie podpiszą oświadczenia nie będą dopuszczone do udziału w rajdzie oraz nie będzie możliwości zwrotu kwoty wpisowego;

-w przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na  formularzu „pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” ( proszę wydrukować i wypełnić) własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu. Osoby nieletnie bez upoważnionego opiekuna nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki. Niedopełnienie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją. Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 5 osobami.( prosze

XI. ZGŁOSZENIA:

-udział w zawodach można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej rajdu od 1 czerwca 2015 (zgłoszenie bez wpłaty wpisowego jest nieważne);

- zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca 2015 do 12 sierpnia 2015.

XII. WPISOWE:

- wpłaty wpisowego będą przyjmowane od 1 czerwca 2015 do 12 sierpnia 2015:

a) wpisowe od 1 czerwca do 30 czerwca 2015 wynosi:

- dla trasy TP3 (25 km) – 40 PLN;
- dla trasy TP2 (50 km) i TR2 (75 km) – 50 PLN;
- dla trasy TP1 (100 km) i TR1 (150 km) – 60 PLN;

b) wpisowe od 1 lipca do 31 lipca 2015 wynosi :

- dla trasy TP3 (25 km) – 50 PLN;
- dla trasy TP2 (50 km) i TR2 (75 km) – 60 PLN;
- dla trasy TP1 (100 km) i TR1 (150 km) – 70 PLN;

c) wpisowe od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2015 wynosi:

- dla trasy TP3 (25 km) – 60 PLN;
- dla trasy TP2 (50 km i TR2 (75 km) – 70 PLN;
- dla trasy TP1 (100 km) i TR1 (150 km) – 80 PLN;

- wpłaty z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem wpłacającego należy dokonywać przekazem pocztowym lub przelewem bankowym wyłącznie na konto:

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział Łużycki ul. Łużycka 1 59-800 Lubań
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A O/Zgorzelec F/Lubań
Nr 93 1930 1275 2005 0500 1078 0001
z dopiskiem “IWW-xx, imię i nazwisko “, gdzie zamiast “xx” należy wpisać nazwę trasy np. TP1,TP2,TP3,TR1,TR2 lub osobiście w biurze organizatora: ul. Łużycka 1 Lubań w terminie do 12 sierpnia 2015 roku.
- zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora;
- kolumna wpisowe w zakładce uczestnicy będzie aktualizowana co tydzień;
- nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji.

XIII. KOSZULKI RAJDOWE:

Informacje o koszulkach pojawią się w osobnym komunikacie.

XIV. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

- pamiątkowy gliniany medal (dla wszystkich uczestników);

- laminowaną kartę startową, numer startowy;

- komplet map wodoodpornych;
- dwa noclegi w warunkach turystycznych,( należy posiadać własny śpiwór i karimatę itp. );
- jeden ciepły posiłek w bazie rajdu;
- minimum jeden bufet na trasie ( woda, isotonik, owoce, wafelki itp.) d;
- odciski okolicznościowych pieczęci;
- toalety, prysznice w bazie rajdu;
- przechowalnię rowerów pod stałym nadzorem organizatora;

- możliwość umycia rowerów po zawodach;

- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

XV. WYPOSAŻENIE:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:

a) na trasach pieszych (TP1,TP2,TP3)
- kompas;
- latarka z odpowiednim zapasem baterii, najlepiej czołówka (nie dotyczy trasy TP3)
- apteczka pierwszej pomocy, zalecane wyposażenie apteczki: środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna (NRC);
- odzież chroniąca przed zimnem i deszczem;
- telefon komórkowy (z aktywną kartą sim oraz z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu);
- dokument tożsamości;
- długopis;

b) na trasie rowerowej (TR1,TR2):
- sprawny technicznie rower (wyposażony w światła odblaskowe);
- kask rowerowy,
- apteczka pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie apteczki: środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna -NRC);
- odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
- telefon komórkowy (z aktywną kartą sim oraz z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu)
- długopis;
- dokument tożsamości;

c) zalecane wyposażenie:
- zapas prowiantu;
- nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne;
- ochraniacze na łokcie, kolana (na trasach rowerowych).

XVI. KOMUNIKACJA:

- komunikacja własna,
http://rozklad-pkp.pl/
http://www.e-podroznik.pl/

XVII. NAGRODY:

- satysfakcja z pokonanej trasy,
- statuetki dla zwycięzców (podział według kategorii);

- nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 na trasie TP1-100km;

- inne nagrody w przypadku pozyskania sponsorów;

XVIII. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

21 sierpnia 2015 (piątek)

- od 16.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu;
- 16.00 – 23.59 praca sekretariatu rajdu;
- 18.20 – otwarcie rajdu;
- 18.30 – odprawa techniczna trasy pieszej (TP1);
- 19.00 – start trasy pieszej (TP1);

22 sierpnia 2015 (sobota)

- 05.00- 9.00 praca sekretariatu rajdu;

- 05.30 – odprawa techniczna trasy rowerowej (TR1);

- 06.00 – start trasy rowerowej (TR1);

- 07.30 – odprawa techniczna trasy pieszej (TP2);

- 08.00 – start trasy pieszej (TP2);

- 08.40 – odprawa techniczna trasy pieszej i rowerowej (TP3 i TR2)

- 09.00 – start trasy pieszej i rowerowej (TP3 i TR2)

- do 17.00 – meta tras TP3, TR2;

-17.10 – ceremonia dekoracji najlepszych zawodników trasy pieszej i rowerowej (TP3 i TR2)
- do 22.00 – meta tras TP1,TP2 ,TR1;

- 22.10 – ceremonia dekoracji najlepszych zawodników tras pieszej i rowerowej (TP1, TP2 i TR1)

23 sierpnia 2015 (niedziela)

- do 10.00 – opuszczenie bazy rajdu.

XIX. ZASADY RYWALIZACJI OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:

TRASY PIESZE (TP1,TP2, TP3):
- podstawowym celem na trasie pieszej (TP1,TP2,TP3) jest to, aby w limicie czasowym 27/14/8 godzin przejść około 100/50/25 km, potwierdzając obecność na wszystkich punktach kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie;
- długość trasy pieszej (TP1,TP2,TP3) została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur, itp.;
- start wszystkich uczestników z poszczególnych tras pieszych odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop;
- wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń;
- wydawanie map następuje w miejscu, które zostanie ujawnione na odprawie technicznej;
- organizatorzy dostarczają kolorową mapę (parametry techniczne map zostaną podane
w osobnym komunikacie) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany;
- uczestnicy mają zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności (poza trasą TP1, gdzie kolejność zaliczania jest obowiązkowa), na podstawie mapy i opisu trasy;
- warunkiem sklasyfikowania uczestnika trasy pieszej (TP1,TP2,TP3) jest odnalezienie
i potwierdzenie dowolnego PK trasy, oraz oddanie karty startowej na mecie rajdu w czasie 27/14/8 godzin;
- o klasyfikacji uczestnika na trasie pieszej (TP1,TP2,TP3) w pierwszej kolejności decyduje ilość potwierdzonych PK w limicie czasowym 27/14/8 godzin. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do mety;

- przy ustaleniu klasyfikacji poszczególnych zawodników obowiązuje zasada braku możliwości zajęcia miejsc ex aequo, w związku z tym czas zawodnika liczony jest w momencie oddania karty startowej sędziemu;
- uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu, bądź nie dotrze do mety o własnych siłach, będzie nieklasyfikowany (NKL);

TRASA ROWEROWE (TR1,TR2):
- podstawowym celem na trasie rowerowej (TR1,TR2) jest to, aby w limicie czasowym
16/8 godzin przejechać około 150/75 km, potwierdzając obecność na wszystkich punktach kontrolnych (PK);
- długość trasy rowerowej (TR1,TR2) została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy kolejności, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur, itp.;
- start wszystkich uczestników z poszczególnych tras rowerowych odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop;
- wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń;
- wydawanie map następuje w miejscu, które zostanie ujawnione na odprawie technicznej;
- organizatorzy dostarczają kolorową mapę (parametry techniczne map zostaną podane w osobnym komunikacie) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany;
- uczestnicy mają zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą
i opisem trasy;
- warunkiem sklasyfikowania uczestnika trasy rowerowej (TR1,TR2) jest odnalezienie
i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy TR w czasie 16/8 godzin;
- o klasyfikacji uczestnika na trasie rowerowej (TR1,TR2) w pierwszej kolejności decyduje ilość potwierdzonych PK w limicie czasowym 16/8 godzin. W drugiej kolejności decyduje czas przejazdu od startu do mety;

-przy ustaleniu klasyfikacji poszczególnych zawodników obowiązuje zasada braku możliwości zajęcia miejsc ex aequo, w związku z tym czas zawodnika liczony jest w momencie oddania karty startowej sędziemu;
- uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu, bądź nie dotrze do mety o własnych siłach, będzie nieklasyfikowany (NKL).

XX . POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK):

-punkt kontrolny w terenie oznaczony jest biało-czerwonym lampionem w kształcie prostokąta lub lampionem BnO oznaczonym dwuelementowym kodem, przytwierdzonym
lub zawieszonym na stojaku, w miejscu charakterystycznym (drzewo, płot, budowla, szczyt, skała, skarpa itp.). PK można jednoznacznie zlokalizować na podstawie mapy oraz opisu;
- warunkiem potwierdzenia obecności na PK tras pieszych i trasy rowerowej jest perforacja odpowiedniego pola karty startowej za pomocą perforatora, który znajduje się przy lampionie. W przypadku braku perforatora, punktu kontrolnego (zniszczenie, kradzież) należy wykonać zdjęcie punktu kontrolnego. O braku punktu, perforatora prosimy niezwłocznie poinformować organizatora;

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- udział w rajdzie jest dobrowolny;
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, w biurze rajdu należy podpisać stosowne oświadczenie;
- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń:
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę, organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, opóźnienia godziny startu, wydłużenia limitu czasowego na pokonanie trasy w razie niesprzyjających okoliczności losowych, które zagroziłyby życiu, zdrowiu zawodników lub wpłynęły w znaczącym stopniu na rywalizację (powodzie, gwałtowne wichury, silne burze itp.)
- protesty dotyczące sytuacji zaistniałych na trasie można składać osobiście do Sędziego Głównego do godziny 22.30 dnia 22 sierpnia 2015 roku ,
* dla wszystkich tras- protesty zostaną rozpatrzone do godziny 23.30 dnia 22 sierpnia 2015­ roku, po czym zostanie ogłoszona wstępna klasyfikacja rajdu,
* następnie uczestnicy maja prawo zgłosić uwagi dotyczące samej klasyfikacji ( tabeli wyników) przez 48 godzin od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej rajdu, *po weryfikacji wszystkich protestów do klasyfikacji, wyniki uznaję się za końcowe, co następuje najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 roku;
- w miarę możliwości organizatorzy mogą przetransportować uczestników do bazy rajdu
(w wypadku kontuzji, skrajnego wyczerpania). Czas oczekiwania na transport może być jednak długi;
- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie rajdu;
- zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi;
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną;
- obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych;
- obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych.
Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
- wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości;
- kartę startową, wydawaną w sekretariacie przed startem, należy podczas rajdu pokazywać
na starcie, mecie, punktach technicznych oraz na wezwanie organizatorów;
- zawodnik powinien mieć umieszczony numer startowy, przez cały okres trwania rajdu,
w miejscu widocznym np. na plecaku, koszulce itp.
- wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 23.00 dnia 22 sierpnia 2015 roku (sobota) w jeden z poniżej podanych sposobów:
a) w biurze zawodów (w przypadku ukończenia rajdu, oddanie karty startowej do sędziego jest jednoznaczne z odmeldowaniem się),
b) w biurze zawodów (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy);
c) telefoniczne w biurze zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na opisie mapy (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy rajdu).
Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa!!!
- dozwolone jest poruszanie się uczestników w parach lub w grupach, a dla tych mniej doświadczonych wręcz wskazane;
- korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich podczas pokonywania trasy jest niedozwolone. Ekwipunek niezbędny do pokonania trasy należy mieć cały czas przy sobie, za wyjątkiem części prowiantu i napojów, które można uzupełniać na trasie;
- zabronione jest zakłócanie porządku publicznego przez uczestników rajdu na trasie i w bazie przez cały czas trwania imprezy;
- przez obszary rezerwatów przyrody wolno przechodzić wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem;
- w trakcie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych ( zarówno w bazie imprezy jak i na trasie), oraz zakaz palenia tytoniu (na terenie bazy rajdu);
- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie rajdu;
- nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika;
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania;


Multimedia