Świeradów-Zdrój

7 rozeta – 1933 – WODY RADOCZYNNE

  • Świeradów-Zdrój

A+ A-
W roku 1932 inż. Paul Schmidt odkrył, że w jednym ze źródełek leży od dłuższego czasu martwa żaba, nie ulegająca procesowi rozkładu. Później dowiercił się tu w kilku miejscach do wód mineralnych zawierających promieniotwórczy radon. 1933 r. - inż. P. Schmidt rozpropagował materiał, w którym dokonał naukowej prezentacji radoczynności odkrytych przez siebie wód. Zawiązał ponadto “Służący Dobru Powszechnemu Związek do Udostępniania Radioaktywnych wód w Górach Izerskich” i wystąpił z propozycją budowy zakładu kąpieli radoczynnych.

Multimedia

Mapa