Świeradów-Zdrój

Tablica pamiątkowa

  • 1 maja 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

A+ A-
 Tablica pamiątkowakoło sztucznej groty znajdującej się na dolnym tarasie przed Domem Zdrojowym (przy czerwonym szlaku).

Tablica poświęcona jest patronowi dr Mieczysławowi Orłowiczowi (1881-1959) – współtwórcy PTTK, odsłonięta w grudniu 1982 r.

W Świeradowie-Zdroju ma swój początek Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza, oznakowany kolorem czerwonym prowadzący przez najciekawsze partie Sudetów, aż do Prudnika (długość szlaku 350 km). Koncepcja szlaku pojawiła się na posiedzeniu Międzyoddziałowej Komisji Sudeckiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, która odbyła się 24 października 1947 r. Rok później zaczęto prace nad znakowaniem szlaku. Z okazji 100-lecia turystyki w Polsce, przypadającego w 1973 r., Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK nadała Głównemu Szlakowi Sudeckiemu imię Mieczysława Orłowicza, w uznaniu jego zasług dla turystyki i krajoznawstwa.

Multimedia

Mapa