Wysokość opłat - stawki

2013-06-27 10:28:02
A+ A-
  • NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Rada Miasta zdecydowała, iż metodą obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych będzie opłata zryczałtowana - od gospodarstwa domowego. Będzie ona stanowić iloczyn liczby gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Gospodarstwa domowe podzielono na 3 grupy ze względu na liczbę zamieszkujących je osób – 1 osoba, 2 osoby i powyżej 2 osób - w zależności od tego, czy śmieci będą segregowane, czy też nie, ustalono następujące stawki:

PODZIAŁ GOSPODARSTW DOMOWYCH ŚMIECI GROMADZONE NIESELEKTYWNIE ŚMIECI GROMADZONE SELEKTYWNIE *
Gospodarstwo domowe jednoosobowe 20 zł 10 zł
Gospodarstwo domowe liczące 2 osoby zamieszkałe 30 zł 20 zł
Gospodarstwo domowe liczące powyżej 2 osób zamieszkałych 60 zł 40 zł

* Obejmuje również śmieci zmieszane, pozostające po wysegregowaniu obowiązkowych frakcji.

  • NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe), miesięczna opłata stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi, powstałymi na danej nieruchomości, i stawki opłaty za pojemnik. Rada Miasta uchwaliła miesięczne stawki od objętości pojemników dla śmieci gromadzonych w sposób nieselektywny i selektywny:

OBJĘTOŚĆ POJEMNIKA      W LITRACH

ŚMIECI GROMADZONE NIESELEKTYWNIE ŚMIECI GROMADZONE SELEKTYWNIE
 80  15 zł
8 zł
 110  21 zł
11 zł
 120  23 zł
12 zł
240
 46 zł
23 zł
 1100  209 zł
105 zł
 1500  284 zł
142 zł
 4500  847 zł
426 zł
 5000  946 zł
473 zł
 7000  1324 zł
662 zł

Multimedia