Świeradów-Zdrój

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Z NGO NA ROK 2024

2023-10-26 13:45:32
A+ A-

Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 93 /2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 października 2023 roku ogłasza się konsultacje rocznego Programu W spółpracy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2024.

 

Termin konsultacji: od 25 października do 10 listopada 2023 roku.  

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój lub na rzecz jej mieszkańców. 

 

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć do 10 listopada 2023 roku do siedziby Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (sekretariat) lub wysłać e-mailem na adres: k.bigus@swieradowzdroj.pl  

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 październik 2023 roku , Uchwała Nr II/ 12 /201 0 Rady Mi asta Świeradów-Zdrój z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu konsult owania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Multimedia

Do pobrania