Świeradów-Zdrój

DZIAŁANIA PREWENCYJNE DOT. DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU

2022-10-12 10:03:47
A+ A-

Działania prewencyjne dotyczące dystrybucji tabletek jodku potasu

 

Informujemy, że Gmina Świeradów-Zdrój przyjęła „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców gminy o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy.

 

- zalecane jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. 

W gminie wyznaczone są dwa punkty, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane za pośrednictwem mediów lokalnych, w systemach powiadamiania sms , mediach społecznościowych wraz z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy .

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

 

Równocześnie przestrzega się przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu. 

Sposób dawkowania preparatu:

Grupa ryzyka

Ilość stabilnego jodu   

Liczba podawanych tabletek

Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc

12,5 mg jodu

¼ tabletki

Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat

25 mg jodu

½ tabletki

Dzieci od 3 do 12 lat

50 mg jodu

1 tabletka

Osoby od 12 do 60 roku życia

100 mg jodu

2 tabletki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią

100 mg jodu

2 tabletki

 

Przeciwskazania

Uważaj Jeśli:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy

- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy

- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek

- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane

- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enaropril lub chinidynę.

 

Zwróć się o poradę lekarza przed przyjęciem leku jeżeli:

- występuje u Ciebie złośliwy nowotwór tarczycy lub istnieje takie podejrzenie

- w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

- po przyjęciu leku z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy

 

Kiedy nie należy przyjmować leku:

- jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek ze składników tego leku

- jeśli masz nadczynność tarczycy

- jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)

- jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa)

 

Lokalizacja punktów dystrybucji stabilnego jodu:

1.Świeradów- Zdrój, ul. Piłsudskiego 5 – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeradowie-Zdroju,

2. Świeradów-Zdrój, ul. Sanatoryjna 40 – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeradowie-Zdroju.

Multimedia