Świeradów-Zdrój

Zaproszenie do prac nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 20

2022-07-15 08:21:43
A+ A-

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, działając jako lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, zaprasza partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie z obszaru gmin objętych instrumentem terytorialnym ZIT AJ do zgłaszania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. Zgłoszeni przedstawiciele zostaną powołani do   Zespołu do spraw przygotowania Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029.

Na obszar objęty instrumentem terytorialnym ZIT AJ składa się 26 gmin:

Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Złotoryja.

Zaproszenie skierowane jest do partnerów z obszaru ZIT AJ: instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacji społecznościowych i wolontariackich, które mogą mieć znaczny wpływ na wdrażanie umów partnerstwa i programów lub które mogą odczuwać znaczne skutki wdrożenia takich umów i programów.

W szczególności zapraszamy do zgłaszania przedstawicieli:

- instytucji szkolnictwa wyższego, usługodawców w zakresie usług kształcenia i szkolenia oraz ośrodków badawczych;

- instytucji publicznych odpowiedzialnych za stosowanie zasad horyzontalnych oraz podmiotów ds. promowania równego traktowania;

- innych podmiotów zorganizowanych na szczeblu regionalnym lub lokalnym oraz organów reprezentujących obszary, w których realizowane są zintegrowane inwestycje terytorialne;

- podmiotów reprezentujących lokalne grupy działania;

- organizacji partnerów społecznych, w szczególności organizacji międzybranżowych i organizacji sektorowych;

- regionalnych izb handlowych i stowarzyszeń przedsiębiorców reprezentujących ogólny interes sektorów i branż w celu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji dużych, średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorstw, wraz z przedstawicielami gospodarki społecznej;

- podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, takich jak partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, a także podmiotów odpowiedzianych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w tym reprezentantów grup uznawanych za zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

Jeśli Państwa instytucja lub organizacja jest zainteresowana uczestnictwem w tych pracach, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej niniejszego   formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 31 lipca 2022 r. na adres   strategia. zitaj@jeleniagora.pl

Uczestnictwo w pracach jest bezpłatne i dobrowolne.

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

Do pobrania