OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

2010-08-06 13:47:11
A+ A-

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

50-951 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

www.czkw.wroc.pl

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Telefony: 71 340 61 00 71 340 61 01 71 340 62 05

Faksy: 71 343 20 28 71 340 65 95

e-mail: czkw@duw.pl centrum@czkw.wroc.pl

Wrocław, 6 sierpnia 2010 roku

 

PCZK województwa dolnośląskiego

(wg rozdzielnika)

 

W załączeniu przesyłam ostrzeżenie IMGW we Wrocławiu. Proszę o przekazanie treści niniejszego KOMUNIKATU - OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO do gmin i miast na terenie powiatu, powiadomienie odpowiednich służb, inspekcji i straży oraz o stały monitoring prognozowanych zjawisk na administrowanym terenie.

O zaistniałych zdarzeniach kryzysowych proszę informować WCZK bezzwłocznie drogą elektroniczną na adres: czkw@duw.pl, nr faksu: 71 343 20 28 lub telefonicznie na nr: 71 340 62 05, 71 340 61 00.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 06.08.2010 - godz. 11:39
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 61
Zjawisko: Intensywne opady deszczu, Burze
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 15:00 dnia 06.08.2010 do godz. 08:00 dnia 08.08.2010
Obszar: województwo dolnośląskie
Przebieg: po południu 06.08 i w nocy 06/07.08.2010r. miejscami przewiduje się wystąpienie burz. Podczas burz wiatr osiągnie w porywach 60-70 km/h. Później burze będą stopniowo zanikać.
W dzień wystąpią opady jednostajne, miejscami  o natężeniu umiarkowanym, a w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim silnym.
Prognozowana wysokość opadów:
od 06.08. od godz. 15:00 do 07.08. do godz. 08:00 od 5 do 15 mm miejscami od 30 do 40 mm, od 07.08. od godz. 08:00 do 08.08. do godz. 08:00 od 15 do 30 mm, miejscami 40 mm, a w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim od 50 do 80 mm miejscami około 100 mm.
Skutki: Liczne podtopienia; zniszczenia zabudowań, dróg, mostów; duże trudności komunikacyjne, zagrożenie życia.
Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów; łamanie gałęzi, utrudnienia na terenach zurbanizowanych;
Uwagi: Brak.
Wiadomość SMS:
IMGW OSTRZEGA: DESZCZ/3 woj. dolnośląskie od 15:00/06.08 do 08:00/08.08.2010 deszcz15-30mm, miejscami 40mm, Sudety i Przedgórze50-80mm, lok. 100m.
IMGW OSTRZEGA: BURZE/1 woj. dolnośląskie od 15:00/06.08 do 08:00/08.08.2010 burze5-15mm, lok. 30-40mm,porywy60-70km/h

prognoza nr 22396/2010

opracował synoptyk dyżurny Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2010-08-06 11:39

 

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wytycznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW.

 

W związku z treścią ostrzeżenia proszę wzmóc monitoring na administrowanym terenie.

 

 

Z-ca Kierownika WCZK

 

Franciszek Szymiejko

 

Do wiadomości:

 

 

 

 

 

1.

WSKR PSP Wrocław

8.

DSDiK we Wrocławiu

 

2.

KWP Wrocław

9.

PKP – Dyspozytor Centrum Kierowania Ruchem Ekspozytura we Wrocławiu

 

3.

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A

10.

Łużycki OSG

 

4.

Inspekcja Transportu Drogowego

11.

Sudecki OSG

 

5.

Dolnośląski Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

12.

Biuro Prasowe Wojewody

 

6.

WSzW we Wrocławiu

13.

Media

 

7.

GDDKiA O/Wrocław