01.08.2010 godz.17 Trening Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

2010-07-30 11:16:52
A+ A-

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

K O M U N I K A T

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415, na polecenie Wojewody Dolnośląskiego na obszarze województwa dolnośląskiego w dniu 01 sierpnia 2010 r. o godz. 17,00 przeprowadzony zostanie trening uruchomienia systemów i ich pracy (alarm powietrzny przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego), umożliwiającego jednocześnie upamiętnienie, minutą ciszy, obchodów 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

- Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty;

 

 • Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów,gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy.

   

           podinsp. ds. obrony cywilnej,

           zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż.

           Tadeusz Baka