Świeradów-Zdrój

"MÓJ BIZNES - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" - INFORMACJE O PROJEKCIE

2021-07-06 11:40:38
A+ A-

"Mój biznes - moja przyszłość” - kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

Weź bezzwrotną dotację na założenie firmy!

 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż od marca 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczyna realizację projektu pn. „Mój biznes - moja przyszłość”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska, działanie POWER 01.02.01.

Okres realizacji projektu: od: 2021-03-01 do: 2023-06-30

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00  zł . Przyznamy aż 60 takich dotacji!!!

 

Wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • wiek 18-29 lat
 • bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące w rozumieniu KC)
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (umowa o pracę / umowy cywilno – prawne, własna działalność gospodarcza zamknięta po 1 marca 2020 r. i minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.
 • nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 – szczegóły na dole strony.

 

Do projektu zostanie zrekrutowanych 60 osób w tym 33 kobiety  i 27 mężczyzn. Co najmniej 7 Uczestników projektu  będą osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu) – 7 godz. na uczestnika projektu
 • 60 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00zł netto
 • 60 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego -2 000,00zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie aż 12 000,00zł netto)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 

 • 513 906 875
 • 513 906 956
 • 513 907 106

 

Lub pod adresem e – mail: mojbiznes@agroreg.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Multimedia