Świeradów-Zdrój

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - CEEB

2021-07-05 12:38:22
A+ A-

Od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) . Deklaracje można składać: 1) w formie elektronicznej , czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. 2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku). Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak: 1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; 3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; 4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); 5) adres e-mail (opcjonalnie). W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania . Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. - od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji . Natomiast w przypadku nowych budynków – oddanych do użytku po 1 lipca 2021 r., w których zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni . W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu. Formularze deklaracji, instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Film informacyjny

 

Kamila Jednorowska-Męcina
podinspektor ds. ochrony środowiska"
tel. 75 78 16 343