OGŁOSZENIE O NABORZE DO SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ DLA DZIECI

2020-01-16 11:59:10
A+ A-

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ W SEZONIE ZIMOWYM 2020

Jazda na nartach to wielka frajda – zajęcia narciarskie dla dzieci

 

  1. Zajęcia szkółki narciarskiej „Jazda na nartach to wielka frajda – zajęcia narciarskie dla dzieci” będą się odbywały w okresie ferii zimowych województwa dolnośląskiego od 10.02.2020 do 21.02.2020 r. – od poniedziałku do piątku.
  2. W zajęciach szkółki narciarskiej będą brały udział dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli w Świeradowie-Zdroju, w wieku 5 – 14 lat. W dniu zapisów do szkółki dzieci muszą mieć ukończone 5 lat.
  3. Termin zgłoszeń do szkółki narciarskiej ustala się od 15 stycznia do 3 lutego 2020 r.
  4. Zgłoszenia do szkółki narciarskiej przyjmowane będą w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482, e-mail: it@swieradowzdroj.pl.
  5. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie przez rodzica/ opiekuna prawnego pisemnej deklaracji o przystąpieniu dziecka do zajęć szkółki narciarskiej - do pobrania poniżej lub osobiście w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju. 
  6. Udział w zajęciach jest bezpłatny (zakup biletów na wyciągi, opieka instruktorska).
  7. Uczestnicy zajęć szkółki narciarskiej muszą posiadać własny sprzęt narciarski (narty, buty, kije, kask).
  8. Informacje, w której grupie jest dziecko będzie można uzyskać po 4 lutego 2020 r.: osobiście w Stacji Kultury oraz telefonicznie pod nr tel. 75 78 36 482 O terminach i godzinach zajęć poinformujemy również na stronie internetowej MCKAiPG „Stacja Kultury” stacjakultury.swieradowzdroj.pl, na stronie miasta www.swieradowzdroj.pl.
  9. Zajęcia będą się odbywały co drugi dzień w grupach 10-15 osobowych, w godzinach porannych (9.00-11.00) po 2 godziny. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów i godzin zajęć, ze względu na warunki pogodowe lub z innych przyczyn.

 

Multimedia

Do pobrania