Świeradów-Zdrój

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I NIEFORMALNYCH GRUP MIESZKAŃCÓW

2018-09-17 15:45:58
A+ A-

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać?

Dołącz do akcji Masz Głos i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!

 

 

Szanowni Państwo,

 

po raz kolejny rozpoczynamy nabór do akcji Masz Głos, która jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

 

Od 2002 roku akcja objęła 680 (27 %) gmin w całej Polsce. Wzięło w niej udział blisko dwa i pół tysiąca uczestników i uczestniczek.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji oraz w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w całej Polsce. Szkolenia są otwarte – aby wziąć w nich udział, nie trzeba dołączać do akcji.

 

Organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek są największą i najaktywniejszą grupą uczestników akcji od samego jej początku, a także wielokrotnie przykładem zaangażowania w życie społeczności. Uczestnicy akcji organizowali w swojej okolicy miejsca spotkań, nadawali ulicom nazwy, odnawiali istotne dla nich miejsca, odkrywali ważne postaci ze swoich okolic. Współpracowali też z władzami przy wprowadzaniu i realizacji budżetów obywatelskich, przyjmowaniu uchwał o inicjatywie lokalnej czy organizacji konsultacji społecznych. W ubiegłym roku aż pięć z siedmiu nagród Super Samorząd powędrowały do organizacji pozarządowych.

Warto, aby w tym roku w akcji udział wzięli również organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców z Państwa regionu!

 

Co daje udział w akcji Masz Głos?

Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań

Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach
(np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)

Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski

Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach
z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami

Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne

Szansę na zdobycie mikrograntu

Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z władzami lokalnymi i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

 

Aby zacząć działać należy do 23 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji .

 

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.

 

We wrześniu zapraszamy na szkolenia wojewódzkie, które będą wprowadzeniem do akcji, a ich uczestnicy będą mogli zdobyć merytoryczną wiedzę o tym jak prowadzić lokalne działania. Szkolenia odbędą się w każdym województwie i mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

W województwie dolnośląskim 14 września w godz. 10.00 – 16.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 odbędzie się szkolenie pt. Jak wykorzystać narzędzia partycypacji społecznej, aby skutecznie zmieniać swoje otoczenie. Na szkolenie można zapisać się pod tym linkiem .

Szczegółowe informacje o akcji oraz terminy szkoleń znajdują się na www.maszglos.pl

 

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2018/2019: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

 

Pozdrawiam,

Grzegorz Wójkowski

Tel. 502 984 057

e-mail: grzegorz@bonafides.pl

 

Multimedia