Świeradów-Zdrój

UWAGA - WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY

2008-12-31 11:15:19
A+ A-

O g ł o s z e n i e

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzą w życie przepisy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz.1198) na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po upływie 3 miesięcy od dnia w którym powstał obowiązek wymiany, natomiast w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą unieważnienie dowodu osobistego następuje po upływie 4 miesięcy.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w terminie do 14 dni, w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą w terminie 3 miesięcy;

  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;

  • upływu terminu ważności dowodu osobistego nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.