Świeradów-Zdrój

dotacje dla RZEMIEŚLNIKÓW

2017-09-18 09:07:39
A+ A-

 

Dnia 31 sierpnia 2017 r.  w  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs horyzontalny  na dofinansowanie projektów inwestycyjnych rzemieślników. Można będzie się starać o dofinansowanie  projektów związanych z unowocześnieniem lub zmianą rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Alokacja w tym konkursie wynosi ponad 2 mln zł.

- Zależy nam na tym, aby rzemiosło było atrakcyjną formy działalności biznesowej. Dlatego ważne jest wspieranie zwiększania ich skali działalności, wzmacnianie stabilności, wypłacalności, zdolności do inwestycji i zatrudniania.

 

•             W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej  i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

•             Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

·         Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się  do objęciem wsparciem.

·         Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 50 000 zł.

 

  Dział Informacji i Promocji

 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4; 53-611 Wrocław

 

tel. (71) 77 65 814;  (71) 77 65 813

info.dip@umwd.pl

 

Multimedia