Świeradów-Zdrój

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2016-12-29 12:33:35
A+ A-

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1.Podstawa prawna :

Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).

2.Nazwa i adres właściwego organizatora :

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Świeradów- Zdrój

Adres: 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2015r. poz.1440).

4.Określenie rodzaju transportu oraz lini komunikacyjnej, lini komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy

1)Rodzaj transportu :

Publiczny transport zbiorowy + autobusowy

2) Obszar objęty przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz Gmin : Mirsk, Leśna, Szklarska Poręba, Nové Město pod Smrkem (CZ), będących stronami zawartych porozumień międzygminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi.

5.Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

01 luty 2017 r.

6.Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7.Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia

  • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

  • Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju

  • Strona internetowa organizatora www.swieradowzdroj.pl

Multimedia