Świeradów-Zdrój

Zgłoś się do udziału w Festiwalu FOLK FEST

2015-05-11 15:00:19
A+ A-
Festiwal odbywa się dnia 19 września 2015.

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zespołu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej  do dnia 2 sierpnia 2015 osobiście lub drogą pocztową. Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35 
59-850 Świeradów-Zdrój
Decyduje data stempla pocztowego. Możliwa jest również rejestracja elektroniczna. Zgłoszenia należy wysyłać na adres folkfest.swieradow@gmail.com 
W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list konkursowych – po wcześniejszym ogłoszeniu terminu z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem. 


W festiwalu przewidziane są dwa etapy:
etap  1: eliminacje i wyłonienie zwycięzców.
19 września od godziny 10.00 do 14.00
Miejsce: Hala Spacerowa Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju,
ul. Konstytucji 3 Maja 1.
Na tym etapie zespół prezentuje 3 utwory, które są oceniane przez jury powołane przez organizatora. Jury decyduje o przyznaniu zwycięskich miejsc. 
etap 2: koncert finałowy
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po obradach jury (przewidziana około godzinna przerwa) tego samego dnia na Hali Spacerowej. Zwycięski zespół wystąpi w koncercie finałowym. 


więcej informacji w regulaminie

Multimedia

Do pobrania