Świeradów-Zdrój

29.04. - SESJA RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

2015-04-24 12:00:21
A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu
29 kwietnia 2015 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój 
o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia: 25.03.2015 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Informacje na temat:
a) podsumowania sezonu zimowego, i przygotowanie do sezonu zimowego 2015-2016,
b) przygotowania miasta do sezonu letniego,
c) funkcjonowania ogólnodostępnych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
8. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem dzielnicy przedmieścia.
9. Przedstawienie protokołu z kontroli przez Komisję Rewizyjną.
10. Podjęcie uchwał :
1) zmieniająca uchwałę nr VI/30/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z
liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój,
2) zmieniająca uchwał Nr VI/33/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25.02.2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece
Publiczne w Świeradowie-Zdroju.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawy różne.
13. Zamkniecie sesji.
Zapraszamy do udziału

Multimedia