Świeradów-Zdrój

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - LIPIEC

2013-06-28 14:47:21
A+ A-

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w miesiącu lipcu, uwzględniający także indywidualne potrzeby wytwórców śmieci. Od poniedziałku - 1 lipca firma odbierająca odpady rozpocznie pośród mieszkańców dystrybucję worków do selektywnej zbiórki. Wraz z nimi przekazane zostaną indywidualne kody kreskowe. Każdy worek powinien być oznaczony naklejką z kodem kreskowym.

Przewidziano zwiększoną częstotliwość wywozu odpadów z nieruchomości położonych w ścisłym centrum uzdrowiska, ograniczonym ulicami: Kard. S. Wyszyńskiego, Marszałka J. Piłsudskiego, 3-go Maja, Orzeszkowej, Kościelnej, Batorego oraz Sienkiewicza (SEKTOR III):

  • zmieszanych (niesegregowanych), biodegradowalnych oraz higienicznych - minimum 2 razy w tygodniu;

  • zbieranych selektywnie (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe - minimum 2 razy w miesiącu;

  • zbieranych selektywnie (popiół) – w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - minimum 2 razy w miesiącu.

  • W przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych usługa wywozu i zagospodarowana realizowana będzie wyłącznie dla tzw. nieruchomości zamieszkałych, pod warunkiem, że remont prowadzony jest we własnym zakresie, a nie przez wynajętą firmę. „Uprawniony” właściciel nieruchomości z wyprzedzeniem zgłasza telefonicznie do gminy zapotrzebowanie na kontener o żądanej pojemności (1,5 m3, 4,5 m3, 5 m3, 7 m3). Gmina przekazuje zamówienie wykonawcy, który z kolei ma obowiązek dostarczyć kontener o wskazanej pojemności pod podany mu w zgłoszeniu adres w ciągu 48 godz. od przyjęcia zgłoszenia. Właściciel nieruchomości otrzyma kontener bezpłatnie do dyspozycji na okres do 10 dób, a każda następna rozpoczęta doba pociągnie za sobą konieczność uiszczenia na rachunek bieżący gminy opłaty w wysokości 10 zł za wynajem kontenera. Opłata będzie zryczałtowana, niezależna od wielkości pojemnika.
  • Przeterminowane leki wykonawca zobowiązany będzie odbierać z dwóch wyznaczonych punktów (obie świeradowskie apteki) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

  • W przypadku zużytych baterii pojemniki zostaną ustawione przynajmniej w pięciu punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej, jak szkoły, UM, niektóre sklepy. Baterie będzie można również zdawć do PSZOK-u.

  • Gmina przewiduje także zorganizowanie jednej jesiennej akcji zbiórki liści (październik/listopad), trwającej ok. 6 dni roboczych (dotyczy wszystkich nieruchomości).

  • Przewidziany będzie również dodatkowy odbiór odpadów na dwa dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne (z terenu całej gminy) oraz w dniu poprzedzającym Wszystkich Świętych z terenu cmentarzy komunalnych, a także po akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.

  • Ponieważ mieszkańcy przyzwyczaili się do tzw. „wystawki”, wykonawca został zobowiązany do jej przeprowadzenia. Odbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony. Akcja ta będzie się odbywała raz do roku w terminie ustalonym z gminą. Termin wystawki zostanie Pańśtwu podany w osobnym ogłoszeniu. UWAGA - odpady odbierane będą wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych!

Multimedia

Do pobrania