Świeradów-Zdrój

26.06. - Sesja Rady Miasta

2013-06-25 08:36:47
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 26 czerwca 2013 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 29.05.2013 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Informacja dotycząca podsumowania sezonu zimowego i oferta letnia kolei gondolowej SKI&SUN Świeradów-Zdrój przedstawi Ryszard Brzozowski.
8. Ruch turystyczny w Świeradowie-Zdroju (ilość gości, produkty turystyczne, usługi uzdrowiskowe, opłata uzdrowiskowa)
9. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla Czerniawa-Zdrój.
10. Przyjęcie kalendarza i problematyki prac Komisji Rady na II półrocze 2013 roku.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Mirsk dotyczącego obowiązków gmin wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012 r, poz 651 ze zmianami).
12. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.

Multimedia