Świeradów-Zdrój

od 01.11.2012 r. - NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI

2012-09-27 12:58:56
A+ A-

"Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuję, że w dniu 26 września 2012 r. została podjęta przez Radę Miasta Świeradów - Zdrój uchwała nr XXXII/148/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na mocy której uległy zmianie ceny dostawy wody, odbioru ścieków i opłaty abonamentowej.

Od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój będą obowiązywać niżej wymienione stawki:

  • za wodę - wszyscy odbiorcy - cena wody: 4,05 zł/m3 + VAT
  • za ścieki - wszyscy odbiorcy - cena ścieków: 4,56 zł/m3 + VAT
  • stała opłata abonamentowa - cena abonamentu: 4,57 zł/odb./m-c.

Wyżej wymienione kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami."

Multimedia