Świeradów-Zdrój

01.08. - nadzwyczajna sesja Rady Miasta

2012-07-30 11:16:00
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 1 sierpnia 2012 roku (środa) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
2) zmieniająca Uchwałę Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012.
4) w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
5) w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Świeradowie-Zdroju,
6) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie wyboru zarządcy cmentarzy komunalnych.
5. Zamknięcie sesji.

Multimedia