Świeradów-Zdrój

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W ŚWIERADOWIE - ZDROJU

A+ A-

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ŚWIERADOWIE - ZDROJU


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców miasta Świeradów - Zdrój do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich , można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.


Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne . Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.


Mieszkańców miasta Świeradów- Zdrój zapraszamy na konsultacje w ramach

Mobilnego Punktu Informacyjnego:

26 maja 2022 r. w godz. 10.30-13.00

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35; pokój nr 24 a; II piętro

 

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Multimedia