KOMUNIKAT Obrony Cywilnej

A+ A-

Informuję że zgodnie z „Planem treningów ostrzegania i alarmowania na rok 2010”  Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu w dniach 2 i 3 lutego 2010 r w godz. 10,30 – 13,30 na terenie gminy Świeradów-Zdrój przeprowadzony zostanie trening ostrzegania i alarmowania ludności.

Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwych organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz1415. Jego celem jest sprawdzanie sprawności technicznej urządzeń oraz doskonalenie procedur w zakresie ich uruchamiania na poszczególnych szczeblach.

 

 

 

Szef Obrony Cywilnej Miasta

Tadeusz Baka

Multimedia