Świeradów-Zdrój

Konkurs Baby, Babki, Babeczki

 • 25. September 2020 15:30-17:15

 • Wandelhalle, ul. Zdrojowa, 59-850 Świeradów-Zdrój

 • 75 78 20 500

A+ A-

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU KULINARNEGO

„BABY, BABKI I BABECZKI” 2020

organizowanego w ramach festynu charytatywnego dla Krzysztofa Tasulisa

 

ORGANIZATOR I OSOBY WSPIERAJĄCE

 • Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju,
 • Teresa Fierkowicz.

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

 • Baby, Babki i Babeczki należy dostarczyć do Hali Spacerowej Domu Zdrojowego w piątek, 25 września 2020 r., w godz. 15:30-17:15.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi około godz. 17:15 tego samego dnia.

 

 KRYTERIA KONKURSU I TRYB DOKONYWANIA OCEN\

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Ocenie podlegają jedynie BABY, BABKI i BABECZKI. Do konkursu nie są przyjmowane inne ciasta.
 3. Baby, Babki i Babeczki nie mogą zawierać kremów oraz galaretek.
 4. Baby, Babki i Babeczki muszą posiadać nazwę. Bezimienne babki nie zostaną dopuszczone
  do konkursu.
 5. Baby, Babki i Babeczki muszą spełniać jedno kryterium – powinny nadawać się do degustacji bez konieczności namaczania.
 6. Baby, Babki i Babeczki będą oceniane przez Komisję Konkursową składającą się od 3 do 5 osób wyłonionych przez Organizatora.
 7. Przyznane zostaną nagrody w formie pucharu dla laureatów I, II i III miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.
 4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Administratorem danych jest Organizator.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie
 2. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagród bądź wyróżnień.
 3. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie lub spornych przysługuje Organizatorom.
 4. Listę laureatów oraz nagrodzone obiekty zostaną opublikowane na stronie internetowej MCKAiPG „Stacja Kultury” stacjakultury.swieradowzdroj.pl, Miasta Świeradów-Zdrój, w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych, na co uczestnik wyraża zgodę.
 5. Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, w czasie konkursu obowiązuje zachowanie dwumetrowego dystansu lub zakrywanie ust i nosa.
 6. Jednoznaczną akceptacją powyższego regulaminu jest zgłoszenie do konkursu - KARTA ZGŁOSZENIOWA W ZAŁĄCZENIU.

Multimedia

Do pobrania

Mapa