Świeradów-Zdrój

KONKURS NA KOMPOZYCJĘ KWIATOWĄ

  • 23. Juni 2019 16:00-18:00

  • Kurpassage, ul. Zdrojowa, 59-850 Świeradów-Zdrój

A+ A-

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "KOMPOZYCJA KWIATOWA"

REGULAMIN KONKURSU

KOMPOZYCJA KWIATOWA” 23.06.2019

 

I. ORGANIZATOR

Organizator ami konkursu są Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju oraz Pani Teresa Fierkowicz.

 

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do zaprezentowania kwiatów, ziół, warzyw które wyrosły w ich ogrodach. Z roślin i kwiatów należy wykonać jak najbardziej atrakcyjną i pomysłową przestrzenną kompozycję kwiatową. Można przystroić wózek lub taczkę. Ozdobić pergolę, czy uwić wianek. Do kompozycji można użyć kwiatów, ziół, warzyw oraz innych naturalnych elementów dekoracyjnych. Wykorzystanie roślin będących pod ochroną może być podstawą do dyskwalifikacji kompozycji – kompozycje powinny przyczyniać się do promocji ochrony środowiska.

 

III. TERMINARZ KONKURSOWY:

- zgłoszenia do 22 czerwca 2019 r.,

- ocena kompozycji przez publiczność 23 czerwca 2019 r. na deptaku przy fontannie z żabami,

- rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród – 23 czerwca 2019 r..

 

I V. KRYTERIA KONKURSU I TRYB DOKONYWANIA OCEN

1. Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka i kreatywność wykonania kompozycji kwiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

  1. ogólne wrażenia estetyczne,

  2. różnorodność użytych materiałów,

  3. estetyka wykonania,

  4. kreatywność.

2. Kompozycje kwiatowe będą oceniane przez publiczność zgromadzoną na deptaku przy fontannie z żabami 23 czerwca 2019 r. Publiczność będzie głosować na wyznaczonych kartkach wpisując numer wybranej kompozycji. Głosy zostaną podliczone przez Organizatorów.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział osoby indywidualne z terenu miasta Świeradów-Zdrój oraz okolic, które zgłoszą się w wyznaczonym terminie.

2. Zgłoszenia obiektów do konkursu należy składać osobiście lub e-mailowo:

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju  

ul. Dworcowa 1

59-850 Świeradów-Zdrój

tel. 75 71 36 482 lub 483

it@swieradowzdroj.pl

3. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w siedzibie Miejski ego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju l u b na stronie internetowej  http://swieradowzdroj.pl/ ).

 

VI. NAGRODY

1. Organizator przewiduje nagrodę publiczności za zajęcie I miejsca. Nagrodę w formie talonu będzie można zrealizować w wyznaczonym sklepie.

2. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Od oceny publiczności nie przysługuje odwołanie

2. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie lub spornych przysługuje Organizatorom.

3. Informacja o laureacie zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój www.swieradowzdroj.pl, w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych, na co uczestnik wyraża zgodę.

5. Jednoznaczną akceptacją powyższego regulaminu jest zgłoszenie do konkursu.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest r ównoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczeg ólności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odm ówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Administratorem danych jest Organizator.


Multimedia

Do pobrania

Mapa