Świeradów-Zdrój

FESTIWAL PIOSENKI KOLONIJNEJ "ŻABIE CHÓRY"

 • 25. Juli 2018 10:00-13:00

 • Wandelhalle, 3 Maja 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

 • 75 78 20 500

A+ A-

REGULAMIN

XVI Festiwalu Piosenki Kolonijnej „ŻABIE CHÓRY” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

 1. Organizator i osoby wspierające:

 • Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - referat Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu
 • Teresa Fierkowicz.

 

Cele Festiwalu:

 • integracja grup kolonijnych przebywających na terenie miasta Świeradów-Zdrój,
 • popularyzacja piosenek turystycznych, ekologicznych i kolonijnych wśród dzieci i młodzieży przebywających na koloniach,
 • rozpowszechnienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych miasta oraz legendy o żabie, która stała się symbolem miasta.

 

Miejsce i termin Festiwalu:

25 lipca 2018 r. godz. 10.00

Hala Spacerowa w Domu Zdrojowym Świeradów-Zdrój

 

Uczestnictwo:

 • grupy kolonijne przebywające na wypoczynku letnim w Świeradowie Zdroju,
 • liczebność grupy nieograniczona,
 • czas trwania występu 10-15 minut,
 • akompaniament – instrumenty możliwe do zastosowania w turystyce pieszej, może akompaniować nauczyciel (opiekun) lub uczestnik Festiwalu. Nie dopuszcza się stosowania pleybecku.
 • mile widziane przebrania, układy choreograficzne itp.

 

Skrócone zasady punktacji:

 • konkurs ocenia jury wytypowane przez organizatorów,
 • przedmiotem oceny jury jest wrażenie artystyczne grupy, treść tekstów piosenek, zabaw (które powinny dotyczyć lata, wakacji, ekologii, turystyki, miasta Świeradów-Zdrój)
 • zaangażowanie i interpretacja śpiewanych utworów.

 

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia drużyn (nazwa grupy, miejscowość skąd pochodzi, imię i nazwisko opiekuna lub opiekunów oraz nazwę obiektu, w którym przebywają na koloniach), należy zgłaszać telefonicznie do Fierkowicz Teresy na nr 665 733 443.

 

Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają (najlepszym) – dyplom i symbol naszego miasta „żabkę”.
 • Werdykt jury jest ostateczny i nie ma od niego odwołania (zainteresowani mogą uzyskać ustne uzasadnienie oceny występu).
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie.
 • Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

 

Multimedia

Mapa