Świeradów-Zdrój

IZERSKI SAD - WARSZTATY Z ZAGOSPODAROWANIA SADÓW

  • 8. Juni 2018 17:00-20:00

  • Organizator : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - Ref. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu

  • Izerska Łąka, Rolnicza 7, 59-850 Świeradów-Zdrój

  • +48 75 617 14 42

A+ A-

Szanowni Państwo

zachęcamy do udziału w cyklu szkoleń poświęconych "odbudowie" starych sadów i ratowania starych odmian drzew i krzewów owocowych. Poniżej szczegółowe informacje - pierwsze spotkanie już 8 czerwca w najbliższy piątek.

Program „ Izerski Sad” nawiązuje do historycznego sposobu zagospodarowania sadowniczego terenów łąk w Izerach.

Sady na pogórzu we wszystkich krajach o podobnym klimacie mają/miały podobną strukturę i układ.

Do dnia dzisiejszego zachowały się w Polsce, szczególnie w Beskidach nasadzenia łączące w sobie funkcję łąki i sadu. Są to relikty dawnego sadownictwa i niezwykle malownicze obszary krajobrazu.

W krajach europejskich szczególnie w Austrii, Szwajcarii, Słowenii oraz w Niemczech od wielu lat prowadzi się bardzo intensywne prace nad zachowaniem, kultywacją oraz nowoczesnym wykorzystaniem, głównie turystycznym sadów jako wyjątkowy walor terenów podgórskich.

W krajach niemieckojęzycznych pojęcie Struobstbau – czyli „sad na łące” jest bodajże najczęściej przywoływanym określeniem w kontekście budowy zaplecza turystycznego o charakterze przyrodniczym terenów podgórskich. Gminy, instytucje, fundacje oraz osoby prywatne - szeroko korzystają z możliwości podniesienia atrakcyjności regionu, poprzez propagowanie historycznych metod uprawy drzew i wykorzystania tego także komercyjnie.

Na obszarze Polski w minimalnym zakresie prowadzone są takie prace, w Świeradowie-Zdroju pojawia się możliwość zrealizowania takiego projektu w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje z szerokim udziałem mieszkańców i przyszłych beneficjentów Sadów Izerskich.

Ostatni moment zaczerpnięcia z dziedzictwa sadowniczego tych terenów,

Uznanie wyjątkowych walorów kulturowych i przyrodniczych zachowanych drzew owocowych,

Wyjątkowość puli genowej drzew w Izerach,

Sposoby zachowania ginących odmian/drzew (przykłady z Niemiec czy Czech),

Zastosowanie owoców w różnych praktycznych metodach ich przetwarzania i korzystania,

Korzyści dla posiadaczy takich sadów, szczególnie jako miejsca podnoszącego atrakcyjność turystyczną gospodarstwa i mikroregionu,

Aktywizacja i integracja mieszkańców na bazie „nowego” sposobu aktywności społecznej.

 

WARSZTATY nr I - 08.06.2018 r.

Idea Sadu i Łąki Izerskiej – przykłady z Europy i Polski

Odmiany - co to jest, jak powstają i dlaczego są różne,

Formy nasadzeń drzew owocowych w Izerach – z omówieniem historycznych współczesnych i zachowanych reliktów na podstawie obserwacji,

Sposoby poszukiwania, oznaczania itp.

Znaczenie i możliwości wykorzystania pobranych „szczepek” do odtwarzania sadów czy obsadzeni przy budynkach, ścianach murach (np. szpalery),

Omówienie potencjału Sadu Łąkowego w kontekście turystycznym - na podstawie literatury i publikacji zagranicznych,

Wykorzystanie sadu jako miejsca eventów itp.

Być może zapoczątkowanie jakiejś grupy skupiającej pasjonatów starych drzew o charakterze lokalnym,


WARSZTATY nr II - (wrzesień-październik)

Warsztaty praktyczne w porze dojrzewania owoców:

Tłoczenie soku,

Pokazy cydru, octu, itp.

Suszenie

Rozpoznawanie odmian ew. wystawa owoców


WARSZTATY nr III - termin zima-wiosna 2019

Praktyczne rozmnażanie:

Pozyskiwanie zrazów

Szczepienie

Pokazy cięcia starych drzew na łące lub w sadzie

Sadzenie – praktyczna wiedza z przygotowania gleby, sadzenia i pielęgnacji młodych drzew……… itd., itd……


WARSZTATY nr IV - termin - jesień 2019 wiosna 2020

Zakładanie pierwszych sadów – układ sadu, układ odmian itp.  

Multimedia

Mapa