Świeradów-Zdrój

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu
22 października 2015 roku (czwartek) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miasta
Świeradów- Zdrój o godzinie 15/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój
przy ul. 11 Listopada 35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do podpisania Porozumienia ze spółką Uzdrowisko
Świeradów-Czerniawa Grupa PGU w sprawie odpłatnego poboru wody leczniczej.
5. Zamknięcie sesji.

Multimedia