Festiwa Muzyi Sakrelnej - PRO MUSICA SACRA

  • 23. Oktober 2010 16:00-19:00

  • Kościół pw. Św. Józefa

A+ A-