Święto Latawca

 • 3. Oktober 2009 15:00-18:00

 • Zajazd Na Stoku, ul. Zacisze 3

 • 075 78 16 373

A+ A-

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 • odreagowanie emocjonalne poprzez pobudzanie wyobraźni technicznej,

 • rozbudzanie zainteresowań majsterkowaniem,

 • rozwijanie pomysłowości oraz zdolności manualnych,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych, wynikających z pracy i wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym,

 • pokonywanie własnych słabości w odnoszeniu sukcesów i porażek.

Organizacja konkursu:

 • Organizatorami Konkursu są: MZS, Pani TeresaFierkowicz, Zajazd Na Stoku

 • konkurs odbędzie się dnia 3 października 2009 r. (sobota)

- o godz. 10.30 – jury oceniać będzie latawce,

- o godz. 11.00 – jury oceniać będzie loty latawców,

 • uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli (bez ograniczeń wiekowych),

 • uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe: juniorzy, seniorzy i dzieci młodsze,

 • w przypadku małej ilości chętnych w poszczególnych grupach komisja kwalifikuje zawodnika do innej grupy wiekowej niż wskazuje na to jego wiek.


Zgłoszenie udziału w konkursie:

 • zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 października 2009 r. na adres organizatora: MZS, Teresa Fierkowicz ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, tel. 075 78 16 373


Przepisy techniczne i startowe:

 • w konkursie mogą startować latawce dowolnej konstrukcji,

 • latawce powinny być wykonane własnoręcznie,

 • obowiązkowo na latawcu powinna znaleźć się podobizna żabki – miejsce dowolne

 • długość holu dowolna,

 • każdy zawodnik może zademonstrować tylko jeden latawiec,

 • przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednak że zawodnik musi osobiście holować swój latawiec,

 • komisja sędziowska składa się z 3 – 4 sędziów ustalonych przez organizatora.

Punktacja:
 • latawce będą oceniane w dwóch kategoriach:

 1. ogólne wrażenie (wykonanie, wygląd latawców- estetyka),

 2. wysokość i długość lotów,

 • o doborze metody punktowania za lot i wykonanie latawca decyduje komisja sędziowska.


Nagrody:
 • zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują dyplomy, a w przypadku znalezienia sponsorów nagrody rzeczowe,

 • liczbę nagrodzonych zawodników ustalają organizatorzy.


Przepisy ogólne:

 • uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a niewłaściwa postawa sportowa spowoduje wykluczenie z zawodów,

 • zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako holu latawca oraz umieszczenia na latawcach materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych,

 • starty latawców odbywają się w miejscu wyznaczonym przez organizatora,

 • sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska,

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

 

Multimedia