Koncert - Izerski Śpiewnik Ducha Gór

  • 5. September 2009 16:00-19:00

  • Hala Spacerowa

A+ A-

Andrzej Szymalski - ŚWIERADOWIERSZE i SUDETONY

czyli i z e r s k i ŚPIEWNIK G Ó R D U C H A

5 września 2009 /godzina 16.00

Hala Spacerowa Domu Zdrojowego ul. 3 Maja 1

Multimedia