Świeradów-Zdrój

ROWEROWA MAJÓWKA - OFERTA

2012-04-26 10:32:50
A+ A-

Rowerowa Majo wka w Ś wieradowie
Fundacja „Rowerowe Sudety”
Michał Jurewicz
ul. Sanatoryjna 2
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 517 752 328
e-mail: michal.jurewicz@emtb.pl
Cele
1. Promocja walorów rowerowych w regionie gminy Świeradów-Zdrój, ze szczególnym nastawieniem na promocję sieci Single Tracków.
2. Popularyzacja jazdy na rowerze górskim jako zdrowej i bezpiecznej formy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
3. Poprawa techniki jazdy na rowerze górskim wśród użytkowników świeradowskich tras rowerowych.
Działania
Zorganizowanie rekreacyjnej imprezy „Rowerowa Majówka w Świeradowie” w dniach 4-6. maja 2012r.
Przy współpracy z Urzędem Miasta Świeradowa-Zdroju chcielibyśmy zorganizowad 3-dniową rowerową imprezę turystyczno rekreacyjną, która byłaby otwarciem sezonu rowerowego w Górach Izerskich.
W ramach „Rowerowej Majówki w Świeradowie” chcemy przeprowadzid:
1. Rowerowy rajd na orientacje.
W ramach rajdu na orientację każdy rowerzysta mógłby zmierzyd się z zadaniem dojechania do jak największej ilości punktów orientacyjnych rozmieszczonych na sieci ścieżek Single Trackach oraz przy innych charakterystycznych punktach turystycznych (np. Wieża Wilhelma, Czarci Młyn, punkt widokowy na Kopie Czerniawskiej itp.).
Dzięki rajdowi na orientację uczestnicy poznają sied Single Tracków oraz wybrane atrakcje turystyczne Świeradowa.
Punkty orientacyjne będą oznaczone za pomocą rzucających się w oczy oznaczeo. Każdy uczestnik będzie zaznaczał swoją obecnośd na punkcie za pomocą naklejek, które będzie naklejał na tzw. kartę uczestnika.
2. Otwarte warsztaty nauki techniki jazdy po Single Trackach.
Na warsztatach każdy rowerzysta będzie mógł pod czujnym okiem instruktorów poprawid swoją technikę jazdy po Single Trackach. Zostaną poruszone takie tematy jak: prawidłowa pozycja na rowerze, balans ciałem, prawidłowe pokonywanie przeszkód na trasie, płynne pokonywanie zakrętów i inne aspekty poprawnej techniki jazdy na rowerze górskim.
Poza aspektem techniki jazdy, zamierzamy położyd nacisk również na podstawowe zasady użytkowania sieci ścieżek Single Tracków i współdzielenia jej z innymi użytkownikami.
Warsztaty będę przygotowywane przede wszystkim pod kątem osób początkujących. Natomiast dzięki aż trzem instruktorom, w ramach potrzeb, będzie możliwy podział na mniejsze grupy o różnym stopniu zaawansowania.
Ze względu na przewidywane duże zainteresowanie warsztatami w trakcie Rowerowej Majówki chcemy przeprowadzid dwa kursy.
3. Wycieczka All Mountain
W celu popularyzacji sieci szlaków i tras rowerowych poza siecią Single Tracków, chcemy zorganizowad wycieczkę górskich trasach wokół Świeradowa-Zdroju. Uczestnicy w ramach wycieczki mieliby zapewnioną opiekę merytoryczną i techniczną doświadczonych przewodników rowerowych. Przejechaliby najlepsze trasy rowerowe w okolicy przy okazji poznając ciekawostki na temat regionu Gór Izerskich.
4. Mini Targi Rowerowe
Chcemy zaprosid na otwarcie sezonu rowerowego w Świeradowie kilku dystrybutorom rowerów i części rowerowych. Na ich stoiskach będzie można zapoznad się z najnowszymi trendami w branży rowerowej oraz przekonad się jak działają najnowsze rowery.
Mini Targi Rowerowe są zawsze świetną atrakcją zarówno dla rowerzystów, jak i osób które dopiero chcą zacząd jeździd na rowerze.
Wszystkie planowane przez nas działania są w założeniu nieodpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych.
Harmonogram działań
1. Otwarcie Rowerowej Majówki – 4. Maja godz. 10:00
2. Mini Targi Rowerowe – 4. – 6. maja w godzinach 10:00 – 18:00
3. I Warsztaty nauki techniki jazdy po Single Trackach – 4. maja godz. 10:00 – 14:00
4. Rowerowy rajd na orientacje – 5. maja godz. 9:00 - 17:00
5. II Warsztaty nauki techniki jazdy po Single Trackach – 5. maja godz. 10:00 – 14:00
6. Wycieczka All Mountain – 6. Maja godz. 10:00 – 16:00
Budżet
Koszty z podziałem na zadania:
1. Rowerowy rajd na orientacje: 1200 zł
2. Otwarte warsztaty nauki techniki jazdy po Single Trackach – 2 kursy: 1000 zł
3. Wycieczka All Mountain: 200 zł
4. Mini Targi Rowerowe: 0zł - w ramach finansowego i osobowego wkładu własnego fundacji.
Koszty niezwiązane bezpośrednio z działaniami:
1. Księgowośd: 200 zł
2. Promocja projektu w mediach rowerowych: 0 zł - w ramach finansowego i osobowego wkładu własnego fundacji.
3. Koordynacja projektem: 0 zł – w ramach osobowego wkładu własnego fundacji.
Współpraca z Urzędem Miasta
Od urzędu miasta oczekujemy:
1. Pokrycia wyżej wymienionych kosztów.
2. Zapewnienia „bazy imprezy” oraz miejsca gdzie dystrybutorzy mogliby rozłożyd swoje stoiska – np. dolna stacja kolei gondolowej.
3. Promocji imprezy na stronie Urzędu Miasta, lokalnych i regionalnych mediach.
Fundacja zrealizuje kompleksowo wcześniej wymienione działania oraz zapewni promocję projektu w ogólnopolskich mediach rowerowych.

Do pobrania