Świeradów-Zdrój

25.04. - Sesja Rady Miasta

2012-04-23 10:13:59
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 25 kwietnia 2012 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 28.03.2012 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Funkcjonowanie Gminy Świeradów-Zdrój w powiecie lubańskim oraz współpraca władz gminnych i powiatowych – dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
7. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
8. Informacje na temat:
a) podsumowania sezonu zimowego, i przygotowanie do sezonu zimowego 2012-2013,
b) przygotowania miasta do sezonu letniego,
c) funkcjonowania ogólnodostępnych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012,
2) w sprawie: powołania doraźnej Komisji do opracowania z Gminą Mirsk koncepcji zagospodarowania Gór i Pogórza Izerskiego.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zamkniecie sesji.

Multimedia