Świeradów-Zdrój

20.04. sesja Rad Miasta Świeradów-Zdrój i Gminy Mirsk

2012-04-19 12:57:45
A+ A-

OGŁOSZENIE Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 20 kwietnia 2012 roku odbędzie się sesja połączonych Rady –
Rady Miasta Świeradów- Zdrój i Rady Miejskiej Gminy Mirsk o godzinie 12/00 na dolnej stacji kolei gondolowej, Ośrodek Ski&Sun, ul. Źródlana 7 w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

4) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminach Mirsk i Świeradów - Zdrój – droga wojewódzka nr 361

1. informacje burmistrzów na temat niezbędnych potrzeb z zakresu poprawy infrastruktury drogowej ibezpieczeństwa;

2. dyskusja i podjęcie ewentualnych wniosków.

5) Zagospodarowanie turystyczne Gór i Pogórza Izerskiego

1. informacje burmistrzów na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji,

2. przedstawienie koncepcji rozwoju ośrodka „SKI&SUN”

3. dyskusja i podjęcie ewentualnych wniosków.

Przerwa w obradach ok. 30-40 minut

6) Profilaktyka przeciwpowodziowa rzeki Kwisy.

1. wystąpienia burmistrzów i informacje w zakresie potrzeb modernizacyjnych,

2. dyskusja i podjęcie ewentualnych wniosków.

7) Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie ograniczenia ilości aktów prawnych obligujących Gminy do

ponoszenia dodatkowych kosztów.

8) Podsumowanie dotychczasowej współpracy obu Gmin oraz ustalenie kierunków działań na kolejne lata.

9) Wystąpienia zaproszonych gości.

10) Wystąpienia radnych.

11) Zamknięcie sesji.

Multimedia