Świeradów-Zdrój

TRENING ZGRYWAJĄCY SWOiA 01.09.2011 r.

2011-08-29 13:40:33
A+ A-

TRENING ZGRYWAJĄCY SWOiA

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, Szefów Obrony Cywilnej Województw, powiatów i gmin §3 pkt 6 (Dz. U.
nr 96 poz. 850), ,,Planu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
województwa dolnośląskiego na 2011 rok’’, poz. 32, w dniach 30.08 –
1.09.2011 r. Wojewoda Dolnośląski przeprowadzi trening zgrywający System
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach Województwa
Dolnośląskiego pod kryptonimem: ,,WRZESIEŃ 2011’’.