Świeradów-Zdrój

27.07. - Sesja Rady Miasta

2011-07-22 10:45:32
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 27 lipca 2011 (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 29.06.2011 r.

 5. Zapytania wnioski i interpelacje.

 6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.

 7. Informacja przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na temat prowadzonej działalności.

 8. Realizacja obowiązku gminy w zakresie Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działań polegających na doposażeniu rodzin ubogich przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 9. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

  - w sprawie ustanowienia służebności na działkach stanowiących mienie komunalne,

  - w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 10. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Referatu Finansowego.

 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamkniecie sesji.

 

Multimedia