Świeradów-Zdrój

Konkurs fotograficzny BIKESHOT

2011-06-28 08:59:39
A+ A-

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego BikeShot, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie „Magna Silesia”, z siedzibą przy ul. Skłodowskiej-Curie 11, 58-500 Jelenia Góra zwane dalej „Organizatorem”, 
1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - serwisu www.bikeshot.pl należącej do Stowarzyszenia „Magna Silesia”. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia regulaminu i zobowiązuje stosować się do zasad w/w serwisu. 
1.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2011 r. i trwa do 30 września 2011 r. 
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.4 powyżej. 
1.5. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego świata

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE www.bikeshot.pl

Multimedia