Świeradów-Zdrój

BEZPŁATNE WEBINARIUM PT. " „Wsparcie UE na własny rozwój i nowy start zawodowy”

2024-04-10 10:57:10
A+ A-

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze oraz Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zapraszają na webinarium pt. „Wsparcie UE na własny rozwój i nowy start zawodowy”.


W związku z planowanym rozpoczęciem naboru wniosków do projektu pt. „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, działanie 07.04 Adaptacja do zmian na rynku pracy, typ 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu. Na spotkaniu online zostaną przedstawione kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do dnia 15.04.2024r ., do godz. 9.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa oraz indywidualny link umożliwiający udział w spotkaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny .

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Do udziału zapraszamy: osoby zamieszkałe lub pracujące na obszarze województwa dolnośląskiego, w tym

  • pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych;

  • osoby zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;

  • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Webinarium odbędzie się: 16 kwietnia 2024 r. (wtorek), w godz. 10.00-11.30 na platformie ZOOM.


Program webinarium:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;

  • Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja””Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze;

  • Blok pytania i odpowiedzi.

 

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Multimedia