Świeradów-Zdrój

„Aktywizacja*Zawód*Praca - Program Wsparcia dla Obywateli Ukrainy” - zaproszenie do udziału w projekcie

2024-02-12 14:42:41
A+ A-

Trwa rekrutacji osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących woj. Dolnośląskie, które przybyły na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy do bezpłatnego udziału w projekcie aktywizacji zawodowej pt." Aktywizacja*Zawód*Praca - Program Wsparcia dla Obywateli Ukrainy ", nr   RPDS.08.02.00-02-0004/22 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferujemy:

kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego;

kompleksowe wsparcie pośrednika pracy;

pomoc tłumacza podczas spotkań w ramach projektu, jeśli jest taka potrzeba;

szkolenie zawodowe - nadające kompetencje zawodowe lub kwalifikacje;

możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego.

 

Oprócz powyższego wsparcia Uczestnicy Projektu otrzymują od nas :

- za udział w szkoleniu- stypendium szkoleniowe w wys. ok. 10,43 zł za godz.;

- wyżywienie podczas szkolenia (przerwa kawowa oraz obiad);

- za odbywanie stażu zawodowego- 1 890,85 zł stypendium za każdy miesiąc;

- ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz NNW na okres udziału w szkoleniu oraz odbywania stażu.

 

Multimedia