Świeradów-Zdrój

Zaproszenie na szkolenie dot. projektów RPO WD 2014-2020

2021-06-15 18:43:12
A+ A-

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację od Wydziału Informacji o Funduszach Europejskich, który zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

 

Szkolenie odbędzie się  16 czerwca 2021 r. od 9.00 do 15.00.

 

Zostaną omówione między innymi:

·         Podstawy prawa krajowego i prawa UE

·         Zasady doboru wskaźników oraz źródła ich kontroli

·         Zmiany w projekcie a konieczność aktualizacji wskaźników

·         Zasady raportowania o postępie rzeczowym i finansowym projektu

·         Finansowe rozliczenie wniosku na końcowym etapie projektu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem:

formularza zgłoszeniowego

Udział jest bezpłatny  i odbędzie się w formule  on-line.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej zostanie wygenerowany certyfikat ukończenia szkolenia.

Po odbytym szkoleniu zarejestrowani uczestnicy, którzy wygenerują certyfikat otrzymają  atrakcyjny pakiet beneficjenta  (do odbioru osobistego w budynku UMWD po wcześniejszej informacji telefonicznej) .

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora  o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Informacje o szkoleniu można znaleźć również na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/bezplatne-szkolenia-dla-beneficjentow-12/.
 

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl    71 776 97 62

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37